Aanmeldingsvoorwaarden
Accommodatie- en inrichtingseisen TEC
Analyse & Instructie N3
Analyse & Instructie per 1-1-2024
Basis- en wetskennis Persoonsbeveiliging
Basiskennis beveiliging in de zorg
Basiskennis cameratoezicht
Basiskennis Centralist Alarmcentrale
Basiskennis havenbeveiliging – 2024
Basiskennis Leidinggeven
Basiskennis Particulier Onderzoeker
Basiskennis PFSO
Basiskennis Stadionbeveiliger
Basiskennis Weerbaarheid
Basisopleiding Centralist Alarmcentrale 2023-2024
Basisopleiding Centralist Alarmcentrale 2024 – 2025
Beoordelingsformulier per opdracht met toelichting ESO
Beoordelingsmodel basisberoepshouding Beveiliger (25407)
Beroepsgericht Engels
Beroepsgericht Engels 2023-2024
Beroepsgericht Engels 2024 – 2025
Beroepsgericht Engels N3
Beveiliger (25407) 2024 – 2025
Beveiliger 2023-2024
Beveiliger N2 – 2023-2024
Beveiliger N2 (25690) 2024 – 2025
Beveiliger N2 (crebo 25690) inhoud proeven
Beveiliger N3 (25691) 2024 – 2025
Beveiliger N3 2023-2024
Beveiliging B (25407) 2024 – 2025
Beveiliging B 2023-2024
Beveiliging in de zorg 2023-2024
Beveiliging in de zorg 2024 – 2025
Beveiliging van gebouwen 3
Beveiliging van objecten basis
Bijlagen bij modelexamen Onderzoek en Rapportage
Cameratoezicht 2023-2024
Cameratoezicht 2024 – 2025
Certificaat B (25690) – 2023-2024
Certificaat B N2 (25690) 2024 – 2025
Certificaat Beveiliging C – 2023-2024
Certificaat C 2024 – 2025
Checklist PEC
Checklist voor registratie PEC
College van Beroep
Coördinator Beveiliging 2024 – 2025
Diploma Coördinator Beveiliging – 2023-2024
Disclaimer
Doelmatig optreden basis
Effectief waarnemen
ETEA Kalender 2024
Event Security
Event Security Officer – 2023-2024
Event Security Officer 2024 – 2025
Event Security Supervisor
Event Security Supervisor – 2023-2024
Exameneisen Praktijkopdrachten BoCA
Exameneisen praktijkopdrachten VoCA
Examenprogramma Diploma Coördinator Beveiliging (branche) 2024-2025
Examenreglement
Formulier evenementen ESO
Functieprofielen examenfunctionarissen
Handboek PEC BV
Handleiding MijnSVPB
Handleiding praktijkopdrachten
Havenbeveiliging – 2024
Havenbeveiliging 2024 – 2025
Inhoud proeven praktisch handelen
Interventies ordebewaring publieke dienstverlening
Inzagekalender 2024
Jaarverslag examencommissie 2022
Kandidaattevredenheid – 1-03-2023 t/m 30-06-2023
Kandidaattevredenheid – 1-11-2022 t/m 28-02-2023
Kennis van uitvoering en situationele coördinatie N3
Keuzedeel basiskennis Beveiliging in de zorg 2023-2024
Keuzedeel basiskennis Beveiliging in de zorg 2024 – 2025
Keuzedeel basiskennis Weerbaarheid 2023-2024
Keuzedeel Cameratoezicht 2023-2024
Keuzedeel Cameratoezicht 2024 – 2025
Keuzedeel Museumbeveiliging 2024-2025
Keuzedeel Port safety en security (Havenbeveiliging) 2024 – 2025
Keuzedeel Proactief beveiligen 2023 – 2024
Keuzedeel Proactief beveiligen 2024 – 2025
Keuzedeel Stadionbeveiliging 2023-2024
Keuzedeel Stationbeveiliging 2024 – 2025
Keuzedeel Weerbaarheid 2024 – 2025
Keuzedeel Winkelbeveiliging 2023-2024
Keuzedeel Winkelbeveiliging 2024 – 2025
Leidinggeven CB
Leidinggeven Particuliere Beveiliging 2023-2024
Leidinggeven Particuliere Beveiliging 2024 – 2025
Medische terminologielijsten 1, 2 en 3
Modelexamen 25690 basisberoepshouding
Modelexamen Beveiliger N2 – 25690 brandgevaarlijke situatie + agressie + porto
Modelexamen Beveiliger N2 – 25690 opdracht brand en sluitronde + porto 1
Modelexamen Beveiliger N2-25690 marktonderzoek + Engels
Modelexamen Onderzoek en Rapportage
Modelexamen Rapportage CB
Modelopgaven Persoonsbeveiligingsopdracht: opdracht 1
Modelopgaven Persoonsbeveiligingsopdracht: opdracht 2
Modelopgaven Persoonsbeveiligingsopdracht: opdracht 3
Museumbeveiliging
Omrekenen cijfers naar kerntaken Beveiliger (25407) versie 1
Omrekenen cijfers naar kerntaken Beveiliger (25407) versie 2
Omrekenen cijfers naar kerntaken Beveiliger N2
Omrekenen cijfers naar kerntaken Coördinator Beveiliging (Crebo 25408)
Omrekening cijfers naar kerntaken Beveiliger N3.
Omzettingstabel bij cesuur 60%
Omzettingstabel bij cesuur 67%
Ordebewaring publieke dienstverlening Interventies 2023-2024
Ordebewaring publieke dienstverlening Interventies 2024 – 2025
Ordebewaring publieke dienstverlening Ordegesprekken 2023-2024
Ordebewaring publieke dienstverlening Ordegesprekken 2024 – 2025
Ordegesprekken ordebewaring publieke dienstverlening
Organisatieschema PEC BV
Overzicht geregistreerde praktijkbeoordelende organisaties ESO
Overzicht slagingspercentages per onderdeel 01-01-2022 t/m 30-06-2022
Overzicht slagingspercentages per onderdeel 01-01-2023 t/m 30-06-2023
Overzicht slagingspercentages per onderdeel 01-07-2022 t/m 31-12-2022
Overzicht slagingspercentages per opleider 01-01-2022 t/m 30-06-2022
Overzicht slagingspercentages per opleider 01-01-2023 t/m 30-06-2023
Overzicht slagingspercentages per opleider 01-07-2022 t/m 31-12-2022
Particulier Onderzoeker 2023-2024
Particulier Onderzoeker 2024 – 2025
Personeelsplanner Beveiligingsbranche 2023-2024
Personeelsplanner Beveiligingsbranche 2024 – 2025
Persoonsbeveiliging 2023-2024
Persoonsbeveiliging 2024 – 2025
Persoonsbeveiligingstechnieken
Port Facility Security Officer 2024
Port Facility Security Officer 2024 – 2025
Praktijk Stadionbeveiliger
Praktijkbeoordelingsformulier ESO
Praktijkopdrachten beveiliging in de zorg
Praktijkopdrachten BoCA
Praktijkopdrachten borgen kwaliteit Beveiliger N3
Praktijkopdrachten CB
Praktijkopdrachten Coördinator beveiliging
Praktijkopdrachten ESO
Praktijkopdrachten K1 Situationeel aansturen
Praktijkopdrachten K2 Borgen kwaliteit
Praktijkopdrachten Leidinggeven
Praktijkopdrachten Leidinggeven
Praktijkopdrachten Leidinggeven CB
Praktijkopdrachten Personeelsplanner
Praktijkopdrachten situationeel aansturen beveiliger N3
Praktijkopdrachten VoCA
Praktisch handelen basis
Praktisch handelen basis opdracht 16.1
Praktisch handelen basis opdracht 16.2
Praktisch handelen basis opdracht 16.3
Privacy statement
Proactief beveiligen
Proactief beveiligen 2023-2024
Proactief beveiligen 2024 – 2025
Rapportage
Registratieprocedure praktijkbeoordelende organisatie ESO
Reglement Bestuur SVPB
Reglement College van Beroep
Reglement examencommissie SVPB
Reglement Raad van Toezicht SVPB
Rubric Praktijkopdrachten K1 Situationeel aansturen
Rubric Praktijkopdrachten K2 Borgen kwaliteit
Rubric Praktijkopdrachten Leidinggeven
Slagingspercentages per examenonderdeel 1-1-2024 t/m 30-06-2024
Slagingspercentages per examenonderdeel 2023
Specifiek rapporteren basis
Specifiek rapporteren basis
SVPB informatiebijeenkomst examencommissies 2024
SVPB informatiebijeenkomst opleiders 2023
SVPB informatiebijeenkomst opleiders 2024
Tabel exameneisen versus kerntaken Coördinator Beveiliging (25408)
Uitleg voorleessoftware
Uitwerking Analyse en Instructie per 1-1-2024
Uitwerking Onderzoek en Rapportage
Uitwerking specifiek rapporteren basis
Vakkennis beveiliging in de zorg
Vakkennis ordebewaring publieke dienstverlening
Vakkennis Personeelsplanning 1
Vakkennis winkelbeveiliging
Vakopleiding Centralist Alarmcentrale 2023-2024
Vakopleiding Centralist Alarmcentrale 2024 – 2025
Vaststellingsdocument Exameneisen Analyse en instructie Beveiliger N3 (25691)
Vaststellingsdocument Exameneisen Kennis van uitvoering en situationele coördinatie Beveiliger N3 (25691)
Vaststellingsdocument Exameneisen Praktijkopdrachten borgen kwaliteit Beveiliger N3 (25691)
Vaststellingsdocument Exameneisen Praktijkopdrachten situationeel aansturen Beveiliger N3 (25691)
Vaststellingsdocument Examenprogramma Beveiliger N2 (25690)
Vaststellingsdocument Examenprogramma Beveiliger N3 (25691)
Vaststellingsdocument Examenprogramma en -eisen Beveiliger N2 (25690)
Vaststellingsdocument Examenprogramma’s zonder wijzigingen 2024
Vaststellingsdocument Praktijkopdrachten borgen kwaliteit Beveiliger N3 (25691)
Vaststellingsdocument Praktijkopgaven Analyse en instructie Beveiliger N3 (25691)
Vaststellingsdocument Praktijkopgaven Doelmatig optreden basis Beveiliger N2 (25690)
Vaststellingsdocument Theorieopgaven Kennis van uitvoering en situationele coördinatie Beveiliger N3 (25691)
Vaststellingsdocument Theorieopgaven Veiligheid en beveiliging basis Beveiliger N2 (25690)
Vaststellingsdocument Theorieopgaven Wet- en regelgeving basis Beveiliger N2 (25690)
Veilig werken en dienstplanning 3
Veiligheid en beveiliging basis
Voortgangstabel Beveiliging in de zorg (versie 2021)
Voortgangstabel BoCA
Voortgangstabel Leidinggeven CB (versie 2021)
Voortgangstabel Praktijkopdrachten Borgen kwaliteit
Voortgangstabel praktijkopdrachten CB (versie 2021)
Voortgangstabel praktijkopdrachten Leidinggeven
Voortgangstabel Praktijkopdrachten Situationeel aansturen
Voortgangstabel VoCA
Voorwaarden verlenging groene legitimatiebewijzen en spijtoptantenregeling
Waarnemen basis
Werkinstructie gebruik Readspeaker CBT
Werkzaamheden station Amersfoort
Wet- en regelgeving basis
Wettelijke kaders 3
Wettelijke kaders basis
Wettelijke kaders Particulier Onderzoeker
Winkelsurveillance 2023-2024
Winkelsurveillance 2024 – 2025