Aanmeldingsvoorwaarden
Accommodatie- en inrichtingseisen TEC
Analyse & Instructie N3
Analyse & Instructie per 1-1-2024
Basis- en wetskennis Persoonsbeveiliging
Basiskennis beveiliging in de zorg
Basiskennis cameratoezicht
Basiskennis Centralist Alarmcentrale
Basiskennis havenbeveiliging – 2024
Basiskennis Leidinggeven
Basiskennis Particulier Onderzoeker
Basiskennis PFSO
Basiskennis Stadionbeveiliger
Basiskennis Weerbaarheid
Basisopleiding Centralist Alarmcentrale 2023-2024
Beoordelingsformulier per opdracht met toelichting ESO
Beoordelingsmodel basisberoepshouding Beveiliger (25407)
Beroepsgericht Engels
Beroepsgericht Engels 2023-2024
Beroepsgericht Engels N3
Beveiliger 2023-2024
Beveiliger N2 – 2023-2024
Beveiliger N2 (crebo 25690) inhoud proeven
Beveiliger N3 2023-2024
Beveiliging B 2023-2024
Beveiliging in de zorg 2023-2024
Beveiliging van gebouwen 3
Beveiliging van objecten basis
Bijlagen bij modelexamen Onderzoek en Rapportage
Cameratoezicht 2023-2024
Certificaat B (25690) – 2023-2024
Certificaat Beveiliging C – 2023-2024
Checklist PEC
Checklist voor registratie PEC
College van Beroep
Diploma Coördinator Beveiliging – 2023-2024
Disclaimer
Doelmatig optreden basis
Effectief waarnemen
ETEA Kalender 2024
Event Security
Event Security Officer – 2023-2024
Event Security Supervisor
Event Security Supervisor – 2023-2024
Exameneisen Praktijkopdrachten BoCA
Exameneisen praktijkopdrachten VoCA
Examenreglement
Formulier evenementen ESO
Functieprofielen examenfunctionarissen
Handboek PEC BV
Handleiding MijnSVPB
Handleiding praktijkopdrachten
Havenbeveiliging – 2024
Inhoud proeven praktisch handelen
Interventies ordebewaring publieke dienstverlening
Inzagekalender 2024
Jaarverslag examencommissie 2022
Kandidaattevredenheid – 1-03-2023 t/m 30-06-2023
Kandidaattevredenheid – 1-11-2022 t/m 28-02-2023
Kennis van uitvoering en situationele coördinatie N3
Keuzedeel basiskennis Beveiliging in de zorg 2023-2024
Keuzedeel basiskennis Weerbaarheid 2023-2024
Keuzedeel Cameratoezicht 2023-2024
Keuzedeel Museumbeveiliging 2024-2025
Keuzedeel Stadionbeveiliging 2023-2024
Keuzedeel Winkelbeveiliging 2023-2024
Leidinggeven CB
Leidinggeven Particuliere Beveiliging 2023-2024
Medische terminologielijsten 1, 2 en 3
Modelexamen 25690 basisberoepshouding
Modelexamen Beveiliger N2 – 25690 brandgevaarlijke situatie + agressie + porto
Modelexamen Beveiliger N2 – 25690 opdracht brand en sluitronde + porto 1
Modelexamen Beveiliger N2-25690 marktonderzoek + Engels
Modelexamen Onderzoek en Rapportage
Modelexamen Rapportage CB
Modelopgaven Persoonsbeveiligingsopdracht: opdracht 1
Modelopgaven Persoonsbeveiligingsopdracht: opdracht 2
Modelopgaven Persoonsbeveiligingsopdracht: opdracht 3
Museumbeveiliging
Omrekenen cijfers naar kerntaken Beveiliger (25407) versie 1
Omrekenen cijfers naar kerntaken Beveiliger (25407) versie 2
Omrekenen cijfers naar kerntaken Beveiliger N2
Omrekenen cijfers naar kerntaken Coördinator Beveiliging (Crebo 25408)
Omrekening cijfers naar kerntaken Beveiliger N3.
Omzettingstabel bij cesuur 60%
Omzettingstabel bij cesuur 67%
Ordebewaring publieke dienstverlening Interventies 2023-2024
Ordebewaring publieke dienstverlening Ordegesprekken 2023-2024
Ordegesprekken ordebewaring publieke dienstverlening
Organisatieschema PEC BV
Overzicht geregistreerde praktijkbeoordelende organisaties ESO
Overzicht klachten en bezwaren 2020
Overzicht slagingspercentages per onderdeel 01-01-2022 t/m 30-06-2022
Overzicht slagingspercentages per onderdeel 01-01-2023 t/m 30-06-2023
Overzicht slagingspercentages per onderdeel 01-07-2022 t/m 31-12-2022
Overzicht slagingspercentages per opleider 01-01-2022 t/m 30-06-2022
Overzicht slagingspercentages per opleider 01-01-2023 t/m 30-06-2023
Overzicht slagingspercentages per opleider 01-07-2022 t/m 31-12-2022
Particulier Onderzoeker 2023-2024
Personeelsplanner Beveiligingsbranche 2023-2024
Persoonsbeveiliging 2023-2024
Persoonsbeveiligingstechnieken
Port Facility Security Officer 2024
Praktijk Stadionbeveiliger
Praktijkbeoordelingsformulier ESO
Praktijkopdrachten beveiliging in de zorg
Praktijkopdrachten BoCA
Praktijkopdrachten borgen kwaliteit Beveiliger N3
Praktijkopdrachten CB
Praktijkopdrachten Coördinator beveiliging
Praktijkopdrachten ESO
Praktijkopdrachten K1 Situationeel aansturen
Praktijkopdrachten K2 Borgen kwaliteit
Praktijkopdrachten Leiddinggeven
Praktijkopdrachten Leidinggeven
Praktijkopdrachten Leidinggeven CB
Praktijkopdrachten Personeelsplanner
Praktijkopdrachten situationeel aansturen beveiliger N3
Praktijkopdrachten VoCA
Praktisch handelen basis
Praktisch handelen basis opdracht 16.1
Praktisch handelen basis opdracht 16.2
Praktisch handelen basis opdracht 16.3
Privacy statement
Proactief beveiligen
Proactief beveiligen 2023-2024
Rapportage
Registratieprocedure praktijkbeoordelende organisatie ESO
Reglement Bestuur SVPB
Reglement College van Beroep
Reglement examencommissie SVPB
Reglement Raad van Toezicht SVPB
Rubric Praktijkopdrachten K1 Situationeel aansturen
Rubric Praktijkopdrachten K2 Borgen kwaliteit
Rubric Praktijkopdrachten Leidinggeven
Slagingspercentages per examenonderdeel 2023
Specifiek rapporteren basis
Specifiek rapporteren basis
Tabel exameneisen versus kerntaken Coördinator Beveiliging (25408)
Uitleg voorleessoftware
Uitwerking Analyse en Instructie per 1-1-2024
Uitwerking Onderzoek en Rapportage
Uitwerking specifiek rapporteren basis
Vakkennis beveiliging in de zorg
Vakkennis ordebewaring publieke dienstverlening
Vakkennis Personeelsplanning 1
Vakkennis winkelbeveiliging
Vakopleiding Centralist Alarmcentrale 2023-2024
Veilig werken en dienstplanning 3
Veiligheid en beveiliging basis
Verslag SVPB informatiebijeenkomst 13 en 17 april 2023
Voortgangstabel Beveiliging in de zorg (versie 2021)
Voortgangstabel BoCA
Voortgangstabel Leidinggeven CB (versie 2021)
Voortgangstabel Praktijkopdrachten Borgen kwaliteit
Voortgangstabel praktijkopdrachten CB (versie 2021)
Voortgangstabel praktijkopdrachten Leidinggeven
Voortgangstabel Praktijkopdrachten Situationeel aansturen
Voortgangstabel VoCA
Voorwaarden verlenging groene legitimatiebewijzen en spijtoptantenregeling
Waarnemen basis
Werkinstructie gebruik Readspeaker CBT
Wet- en regelgeving basis
Wettelijke kaders 3
Wettelijke kaders basis
Wettelijke kaders Particulier Onderzoeker
Winkelsurveillance 2023-2024