Aanmelden

Ja, het is mogelijk om via MijnSVPB meerdere leerlingen tegelijk aan te melden. Wanneer je een examendatum wilt reserveren voor meerdere leerlingen dan kun je een verzoek sturen naar planning@svpb.nl.

Je kunt je de volgende dag opnieuw aanmelden voor een herexamen via Mijn SVPB.

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Je kunt je maar voor 1 examenonderdeel per keer aanmelden. Wanneer je meerdere examenonderdelen aanklikt, krijg je geen data/tijden of locaties te zien. Het is wel mogelijk om meerdere examenonderdelen op 1 dag te plannen. Is dit niet het probleem? Mail je vraag dan naar planning@svpb.nl onder vermelding van je achternaam en geboortedatum.

Wij kunnen dit niet voor je controleren omdat je de link ontvangen hebt via je onderwijsinstelling. Wij adviseren je om contact op te nemen met je opleider.

Verplaatsen van je examen kan tot 2 weken voor de examendatum. Je kunt je examen verplaatsen in MijnSVPB . Heeft je opleider de aanmelding gedaan? Dan kan alleen je opleider het examen verplaatsen.

Annuleren van je examen kan tot 2 weken voor de examendatum. Je kunt je examen annuleren door contact op te nemen met SVPB via het contactformulier. Heeft je opleider de aanmelding gedaan? Dan kan alleen je opleider het examen annuleren.

Je kunt je per e-mail afmelden. Je wordt geregistreerd als ‘niet opgekomen’ en je moet je weer aanmelden voor een nieuw examen. Het examengeld, voor het examen dat je gemist hebt, blijft wel verschuldigd. Ziek zijn is nooit een geldige reden om het examen kosteloos te annuleren.

MijnSVPB

Je kunt je e-mailadres zelf aanpassen in MijnSVPB.

Jouw inloggegevens worden niet door ons geregistreerd. Je kunt via ‘wachtwoord vergeten’ nieuwe inloggegevens aanvragen.

Het is niet mogelijk om je opleider aan te passen in MijnSVPB. Je kunt deze vraag stellen door een e-mail te sturen naar planning@svpb.nl 

Examen

Als je na de aanvangstijd van het examen binnenkomt, dan word je niet meer toegelaten tot het examen.

Je kunt je de volgende dag opnieuw aanmelden voor een herexamen via Mijn SVPB.

Nee. Zonder geldig identiteitsbewijs kun je geen examen doen. Ook met een bewijs van aangifte bij de gemeente of politie word je niet toegelaten. Vraag zo snel mogelijk een nieuw identiteitsbewijs aan, eventueel via een spoedprocedure.
Meer informatie kun je vinden op de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/vraag-en-antwoord/wat-moet-ik-doen-als-ik-mijn-paspoort-of-identiteitskaart-kwijt-ben

Verplaatsen van je examen kan tot 2 weken voor de examendatum. Je kunt je examen verplaatsen in MijnSVPB . Heeft je opleider de aanmelding gedaan? Dan kan alleen je opleider het examen verplaatsen.

Lees deze pagina over identiteitsbewijzen.

Wanneer je recht hebt op vrijstelling, staat dat vermeld in het examenprogramma van het examen. Als je denkt dat je recht hebt op een vrijstelling die niet in het examenprogramma staat kun je contact opnemen met SVPB via info@svpb.nl.

Ja dat kan. Na afloop van het examen kan je direct zien welke vragen je fout hebt beantwoord. Inzage op een later moment is alleen mogelijk bij het examencentrum in Amersfoort. Deze inzage moet onder begeleiding van SVPB. De vragen worden meerdere keren gebruikt op verschillende examenmomenten, waardoor vragen worden niet vrijgegeven worden.

Op deze pagina vind je meer informatie over de inzagemogelijkheden.

Je kunt je per e-mail afmelden. Je wordt geregistreerd als ‘niet opgekomen’ en je moet je weer aanmelden voor een nieuw examen. Het examengeld, voor het examen dat je gemist hebt, blijft wel verschuldigd. Ziek zijn is nooit een geldige reden om het examen kosteloos te annuleren.

Uitslag

De verwerking van de uitslag is afhankelijk van de examenvorm. Voor vakkennisexamens (ook wel cbt-examens of computer based examens) geldt een verwerkingstijd van 10 werkdagen, voor open werk 20 werkdagen en voor vaardigheid (ook wel praktijkexamens) 10 werkdagen. Zie voor meer informatie onze pagina verwerking examenuitslagen.

 

 

De reden dat je je diploma nog niet ontvangen hebt kan komen doordat:

  • je mbo-onderdelen nog niet verwerkt zijn in MijnSVPB. Neem hiervoor contact op met je onderwijsinstelling.
  • het diploma naar je onderwijsinstelling is gestuurd. Wij zijn verplicht om mbo-diploma’s naar de onderwijsinstelling te sturen

V:base

Je kunt een V:base account aanvraag via het contactformulier

Dat is mogelijk. De onderwijsinstelling kan een nieuwe praktijkovereenkomst opstellen voor de resterende tijd van het al eerder afgegeven groene legitimatiebewijs. De einddatum van de nieuwe praktijkovereenkomst moet dus gelijk zijn aan die van de eerdere praktijkovereenkomst. De overeenkomst kan door de onderwijsinstelling op de gebruikelijke manier in V:base worden geregistreerd. Daarna kan het nieuwe leerbedrijf de verklaring downloaden. Zie legitimatiebewijs aanvragen.

Bekijk hier informatie over het aanvragen van een legitimatiebewijs.

Legitimatiebewijzen van medewerkers die de opleiding Beveiliger volgen, zijn maximaal 12 maanden geldig. Legitimatiebewijzen van gediplomeerde medewerkers hebben een geldigheid van maximaal 3 jaar.

Als een kandidaat slaagt voor een examen, staat het diploma niet dezelfde dag in V-base. De uitslag moet eerst nog gecontroleerd en verwerkt worden door SVPB. Dit duurt maximaal 10 werkdagen. Daarna kan de SVPB-verklaring worden gedownload via V:base. Voor Beveiliger niveau 2 geldt dat de mbo-onderwijsinstelling moet bevestigen dat het mbo-gedeelte van de opleiding afgerond is.

Meer informatie over het aanvragen van een legitimatiebewijs vind je op de pagina: legitimatiebewijs aanvragen

Nee, dit proces kan alleen worden gestart door de onderwijsinstelling die de aspirant heeft ingeschreven voor de opleiding Beveiliger.
De SVPB-verklaring mag alleen worden afgegeven op basis van de praktijkovereenkomst (POK) die volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs door de onderwijsinstelling moet worden opgesteld. Daarom is het de verantwoordelijke onderwijsinstelling die deze POK moet registreren in V:base. Die taak kan niet worden overgedragen aan het leerbedrijf. Zodra de school de POK heeft geregistreerd, krijgt het leerbedrijf een e-mail notificatie en kan de SVPB-verklaring worden gedownload.

Nee, dit proces kan alleen worden gestart door de onderwijsinstelling die de aspirant heeft ingeschreven voor de opleiding Beveiliger.
De SVPB-verklaring mag alleen worden afgegeven op basis van de praktijkovereenkomst (POK) die volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs door de onderwijsinstelling moet worden opgesteld. Daarom is het de verantwoordelijke onderwijsinstelling die deze POK moet registreren in V:base. Die taak kan niet worden overgedragen aan het leerbedrijf. Zodra de school de POK heeft geregistreerd, krijgt het leerbedrijf een e-mail notificatie en kan de SVPB-verklaring worden gedownload.

Volg onderstaand schema om te beoordelen welk legitimatiebewijs nodig is.

Schema groen of grijs legitimatiebewijs

Havenbeveiliger

Havenbeveiligers mogen niet werkzaam zijn als beveiligers in het havengebied zonder een beveiligingsdiploma. Het bezit van het Beveiligingsdiploma is één van de voorwaarden om deel te mogen nemen aan het examen. Andere vooropleidingseisen zijn een EU-erkenning of ingeschreven zijn voor een MBO-opleiding Beveiliger. Zie voor de volledige tekst het examenprogramma op onze website

De beroepsvereisten van een havenbeveiliger zijn terug te vinden op onze website Zowel het ministerie van I&W als de branche delen de overtuiging dat door middel van een stelsel van permanente her- en bijscholing de kennis van een havenbeveiliger op peil gehouden zou moeten worden. Dit betekent dat het te behalen certificaat een beperkte geldigheidsduur kent. Deze vereiste is opgenomen in het examenprogramma Certificaathouders die reeds in het bezit zijn van een certificaat kunnen dit certificaat laten registreren bij de SVPB. Zie voor de voorwaarden onze website

Tijdens de overgangstermijn (1 januari t/m 30 september 2024) kunnen eerder behaalde certificaten ingewisseld worden voor een SVPB-certificaat. Na 30 september 2024 voldoen eerder behaalde certificaten niet meer aan de opleidingseisen die in de Havenbeveiligingswet gesteld worden. Zie ook onze website

Ja, een student in opleiding voor het diploma Beveiliger kan zich inschrijven voor het examen Havenbeveiliging. Zie hiervoor het examenprogramma

Het CBT examen is een theoretisch examen dat wordt afgenomen via een computer. Zie voor meer informatie het examenprogramma

Het examen wordt vrijwel elke werkdag aangeboden bij de diverse examenlocaties in het land via MijnSVPB. Bekijk de verschillende locaties op onze website.

De voorlopige uitslag wordt direct bekendgemaakt bij het afsluiten van de examenvragen. De definitieve uitslag wordt uiterlijk 10 werkdagen na de examendatum vastgesteld en gecommuniceerd via MijnSVPB

Daarvoor kunnen werkgevers contact opnemen met SVPB via het contactformulier. Kandidaten kunnen zichzelf ook aanmelden via de portal MijnSVPB. Registratie van de werkgever door SVPB is daarbij niet nodig.

 

Nee, die mogelijkheid is er niet.

 

Nee, deze wordt aan de kandidaat verstrekt. En de kandidaat kan desgewenst een kopie aan de werkgever geven.

De exameneisen die per 1 januari 2024 zijn ingegaan voor het branchecertificaat Havenbeveiliger zijn in nauw overleg met het ministerie van I&W en experts vanuit de branche en het opleidingsveld samengesteld.

Ook de inhoud van het keuzedeel Havenbeveiliger is door SBB opnieuw ontwikkeld waarbij de aansluiting is gezocht met de wijzigingen die zijn doorgevoerd in de exameneisen van het branchecertificaat: dit op verzoek van het ministerie van I&W.

Kandidaten die slagen voor het keuzedeel krijgen door deze aansluiting automatisch het certificaat uitgereikt waarmee ze daadwerkelijk als havenbeveiliger stage kunnen lopen of – na diplomering voor Beveiliger – zelfs mee kunnen werken in een zeehaven. Dit kon met het oude keuzedeel niet.

DIRECT CONTACT OPNEMEN

033 – 450 47 70

ma t/m do van 8.00 tot 15.00 uur
vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

info@svpb.nl

Voor algemene vragen

planning@svpb.nl

Voor vragen over planning en uitslagen