De examens van de SVPB worden op verschillende locaties afgenomen in een professionele examenomgeving. Voor alle examenlocaties, inclusief locaties op scholen en bij Eureka, geldt het reglement examencentrum SVPB. Dit reglement beschrijft de rechten en plichten van de examenkandidaat voorafgaand, tijdens en na de examenafname. Op de examenlocaties houden receptiemedewerkers en examenfunctionarissen strikt toezicht op de naleving ervan.

De volgende regels gelden op alle examenlocaties van de SVPB:
 1. Kandidaten moeten zich altijd kunnen identificeren. Zonder geldig identiteitsbewijs krijg je geen toegang tot je examen. Voorafgaand aan het examen worden de gegevens op jouw identiteitsbewijs gecontroleerd om je identiteit vast te stellen.
 2. Examenlocaties zijn alleen toegankelijk voor examenkandidaten. Eventuele begeleiders mogen niet mee naar binnen. U kunt bij de receptie informeren of er een wachtplek beschikbaar is.
 3. U moet 15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig zijn. U moet zich bij binnenkomst melden bij de receptie. Mocht je te laat komen bel dan altijd met SVPB (033 – 450 47 70, optie 2). Het is dan aan de examenleider om te bepalen of je nog toegelaten kunt worden tot het examen.
 4. Er mogen geen persoonlijke bezittingen meegenomen worden in het examenlokaal (inclusief telefoons, (smart)horloges en andere apparatuur). Deze dienen tijdens het examen te zijn opgeborgen in een kluisje of worden afgegeven op een daarvoor bestemd punt.
 5. Eten tijdens het examen is niet toegestaan. Het is toegestaan om één doorzichtig flesje water (zonder labels, stickers e.d. op de fles) mee te nemen naar het examenlokaal.
 6. Het plegen van (of poging tot) fraude zal ertoe leiden dat het examenresultaat ongeldig wordt verklaard. Er wordt tijdens het examen toezicht gehouden als daarbij camera’s worden ingezet wordt dat ter plaatse aangegeven.
 7. U ontvangt in de weken voor het examen per email een examenoproep waarin staat beschreven welke hulpmiddelen u mag meenemen voor gebruik tijdens het examen. Andere hulpmiddelen dan daarin genoemd, zijn niet toegestaan.
 8. Zelf mee te nemen hulpmiddelen worden voor en na het examen gecontroleerd. Eventuele ongeoorloofde hulpmiddelen worden te allen tijde achtergehouden als bewijsmateriaal.
 9. Indien van toepassing worden rekenmachine, koptelefoon, pennen en/of potloden op de examenlocatie ter beschikking gesteld.
 10. WC bezoek tijdens het examen is niet toegestaan.
 11. Na afloop van het examen kunt u geen gebruik meer maken van de ontvangstruimte op de examenlocatie. Hiermee wordt de rust bewaard voor kandidaten die zich voorbereiden op hun examen.