De Stichting Vakbekwaamheid Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) beoordeelt al ruim 40 jaar de expertise van medewerkers voor de bedrijfstak particuliere beveiliging. SVPB werkt hiervoor samen met experts namens onderwijs en bedrijfsleven om vast te leggen wat iemand moet kennen en kunnen om een beroep in deze bedrijfstak goed uit te kunnen oefenen. Dat zijn de bekwaamheidseisen. SVPB ontwikkelt op basis daarvan de procedures en producten om te kunnen beoordelen of iemand voldoet aan de gestelde eisen. SVPB organiseert en neemt ruim 30.000 examens af per jaar. Als landelijke, sectorale exameninstelling ondersteunt SVPB het onderwijs en bedrijfsleven bij de professionele ontwikkeling, onafhankelijke beoordeling en certificering van personeel.

SVPB zorgt voor de professionele ontwikkeling en beoordeling van de medewerkers in de particuliere beveiliging. Een waardevol diploma of certificaat is ons doel. Het is hèt bewijs van vakbekwaamheid.

Toezicht op SVPB 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vertegenwoordigers van de Nederlandse Veiligheidsbranche, Vereniging van Beveiligingsprofessionals Nederland (VBN) en vakbond De Unie. 

Reglement Raad van Toezicht SVPB

Onderwijsinspectie 

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap afgesproken om het toezicht op de kwaliteit van de SVPB-examens neer te leggen bij de onderwijsinspectie. Dit toezicht gebeurt op basis van de door de minister van OC&W vastgestelde examenstandaarden voor het MBO.

Examencommissie

Het volledige proces van ontwikkeling, afname en beoordeling van de SVPB-examens vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de examencommissie SVPB. De examencommissie bestaat uit leden die werkzaam en deskundig zijn op het gebied van beveiliging en/of examinering. 

Reglement examencommissie SVPB
Jaarverslag examencommissie 2022

Examenfunctionarissen

Voor het afnemen en beoordelen van examens laat de examencommissie zich bij staan door examenleiders (vakkennisexamens), examinatoren (praktijkexamens), rollenspelers en correctoren.

Functieprofielen examenfunctionarissen

Examenontwikkeling

Voor het ontwikkelen van examenonderdelen (van de examenprogramma’s en exameneisen tot de examenitems) wordt gebruikgemaakt van vakinhoudelijk deskundigen die onder begeleiding van een toetsdeskundig-adviseur de benodigde producten ontwikkelen volgens de aanwijzingen zoals beschreven in het Handboek examenontwikkeling van SVPB.

Vacatures

Freelance vacatures

De SVPB zet op freelancebasis deskundigen uit de sector in als examinator voor praktijkexamens en als corrector voor schriftelijke examens. Op dit moment hebben we 4 vacatures:

  • Examinator Beveiliger niveau 2
  • Examenleiders
  • Corrector particulier onderzoeker
  • Corrector persoonsbeveiliger  

Wil je weten wat deze rollen inhouden? Bekijk de functieprofielen examenfunctionarissen.

Functieprofielen examenfunctionarissen
Reageren?

Herken jij jezelf in een van deze vacatures? Reageer dan door een korte motivatie en uitgebreid CV te mailen aan examencommissie@svpb.nl.

Vacatures SVPB-medewerkers

Wij hebben op dit moment geen vacatures.

Open sollicitaties zijn welkom. Mogelijk is er binnenkort wél een vacature.
Stuur jouw sollicitatiebrief inclusief cv naar werken@svpb.nl.

DIRECT CONTACT OPNEMEN

033 – 450 47 70

ma t/m do van 8.00 tot 15.00 uur
vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

info@svpb.nl

Voor algemene vragen

planning@svpb.nl

Voor vragen over planning en uitslagen