Als beveiliger zorg je ervoor dat iedereen zich veilig kan voelen. Je werkgebieden zijn onder andere portier of receptiediensten, museumbeveiliging, stadionbeveiliging, persoonsbeveiliging, waardetransport, winkel of winkelcentrumbeveiliging. Je bent op diverse plaatsen inzetbaar om vervelende gebeurtenissen te voorkomen: op luchthavens, bij evenementen en bedrijven of bedrijventerreinen.

Examens mbo

SVPB neemt examens af voor de beroepsgerichte examinering van de mbo-opleidingen die horen bij het Kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging. Dit betreft de volgende Crebocodes:

  • 25690
  • 25691
  • 25407 (aflopend, zie toelichting hieronder)
  • 25408 (aflopend, zie toelichting hieronder)

De Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is in 2018 aan de slag gegaan met de actualisatie van het Kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging. In september 2020 is het nieuwe kwalificatiedossier gevalideerd en de minister van OCW heeft het kwalificatiedossier per 1 februari 2021 vastgesteld. Onderwijsinstellingen kunnen sinds 1 augustus 2021 studenten alleen nog inschrijven voor de nieuwe kwalificaties Beveiliger mbo2 (Crebo 25690) en mbo3 (Crebo 25691).

SVPB biedt het examenprogramma Beveiliger (Crebo 25407) en bijbehorend certificaat B aan tot 1 augustus 2025 en het examen Coördinator Beveiliging (Crebo 25408) en het bijbehorende certificaat C tot 1 augustus 2026. SVPB volgt daarmee de richtlijnen van de minister.

De mbo-opleiding Beveiliger wordt aangeboden door onderwijsinstellingen die zijn erkend door het Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo). De onderwijsinspectie controleert deze reguliere en particuliere instellingen. Elk jaar sluit SVPB een overeenkomst met deze onderwijsinstellingen voor de examinering. Dit is belangrijk omdat er specifieke eisen zijn voor dit beroep. Om de mbo-opleiding Beveiliger succesvol af te ronden, moet een student twee diploma’s behalen: het mbo-diploma Beveiliger van de onderwijsinstelling en het SVPB-diploma Beveiliger.