Aangepaste examinering

SVPB kent een aantal standaard opties voor aangepaste examinering: extra tijd (variant A), extra tijd en aandacht (variant B) en maatwerk (variant C). Hieronder staat meer informatie over deze opties.

Er zijn ook andere hulpmiddelen die de kandidaat kunnen helpen zoals: Hulpmiddelen.

Variant A – Examen met extra tijd

De meeste kandidaten die een aangepast examen aanvragen, zijn geholpen met extra examentijd. Extra examentijd is mogelijk voor vakkennisexamens en een aantal open werk examens. Voor deze vorm van examinering worden geen extra kosten in rekening gebracht. Er worden wel speciale uitvoeringen voor open gezet.

ExamenNormale tijd
(in minuten)
Met extra tijd
(in minuten)
Vakkennisexamen (CBT)4060
Specifiek rapporteren basis4060
Rapportage CB90120
Analyse & Instructie90120

Variant B – Examen met extra tijd en aandacht

Voor kandidaten die niet voldoende hebben aan extra tijd is er een tweede variant beschikbaar: extra tijd en aandacht. Deze variant is alleen mogelijk voor de vakkennisexamens en kan alleen bij het examencentrum van SVPB in Amersfoort worden ingepland op vaste momenten. Hierbij gelden de volgende aanpassingen op het standaard vakkennisexamen:

  • Geen zichtbare tijdslimiet voor de kandidaten. De kandidaat mag, in het redelijke, zoveel tijd nemen als nodig.
  • Een maximum van 4 kandidaten per afname.
  • Extra tijd en uitleg bij de start van het examen. Kandidaten worden op hun gemak gesteld en krijgen uitgebreide uitleg over de werking van de toets- en voorleessoftware.
  • Kandidaten mogen gebruikmaken van kladpapier om aantekeningen te maken. Dit moet na het examen ingeleverd worden bij de examenleider.
  • Er is een examenleider aanwezig die, zonder het antwoord op de vraag te geven, examenvragen kan toelichten.
  • Er kan maximaal 1 examenonderdeel per dag worden afgelegd.

Voor deze variant geldt een toeslag (zie onderaan deze pagina). Bekijk de geplande data voor afname in de kalender.

ETEA Kalender 2024

Variant C – Examen met maatwerk aanpassing

Voor kandidaten die met examenvarianten A of B niet geholpen zijn, kan in overleg een passende oplossing gezocht worden: examen met maatwerk aanpassing. Voor maatwerkaanpassingen geldt in de meeste gevallen ook een (maatwerk) toeslag. Maatwerkexamens kunnen alleen in het examencentrum SVPB in Amersfoort worden afgenomen.

Ook andere aanpassingen in de examenafname, zoals het gebruik van een azerty-toetsenbord, vallen onder Variant C. De kandidaat of de opleider kan hiervoor een mail sturen aan planning@svpb.nl Het verzoek moet ten minste twee weken voor de examendatum ingediend zijn.

Geen aangepaste examinering mogelijk

Voor examenonderdelen die betrekking hebben op vaardigheidsproeven geldt dat de factor tijd belangrijk kan zijn bij de beoordeling. In die gevallen is tijdsduurverlenging (zowel variant A als B) niet mogelijk. Maatwerkaanpassingen zijn in sommige gevallen wel mogelijk.

Voor het examenonderdeel Beroepsgericht Engels geldt dat er geen voorleessoftware beschikbaar is.

Aanvragen aangepaste examinering

Voor mbo-opleidingen

Voor de examens die betrekking hebben op mbo-opleidingen, zoals bijvoorbeeld Beveiliger N2, beslist de examencommissie van de opleider (ROC of particuliere onderwijsinstelling) of een kandidaat in aanmerking komt voor een examen met tijdsduurverlenging (variant A) of met extra tijd en aandacht (variant B). Om gebruik te maken van een van deze varianten zet de opleider de toestemming hiervoor in MijnSVPB. Voor Rapportage CB en Analyse & Instructie moet een verzoek ingestuurd worden, deze kunnen niet via MijnSVPB ingepland worden. Deze kunnen alleen in het examencentrum SVPB in Amersfoort afgenomen worden.

Als een kandidaat toestemming krijgt om examens met extra tijd en aandacht af te leggen (variant B), heeft de kandidaat daarmee automatisch ook toestemming voor tijdsduurverlenging (variant A), maar niet andersom.

Voor examens met extra tijd (variant A) worden speciale examenuitvoeringen aangemaakt. De kandidaat moet echt aangemeld worden voor een uitvoering met extra tijd. Dit is te zien in MijnSVPB. Bij aanmelding voor een reguliere examenuitvoering wordt geen extra tijd ingepland. Ook voor variant B worden speciale examenuitvoeringen aangemaakt. Deze worden standaard op vrijdagen gepland.

Als er maatwerk aanpassingen nodig zijn (variant C) stuurt de opleider een gemotiveerd verzoek aan info@svpb.nl. Hierbij mogen geen privacygevoelige gegevens (zoals medische gegevens) meegestuurd worden. In overleg wordt dan gekeken wat de mogelijkheden zijn.

Examens met extra tijd en aandacht (variant B) en maatwerkexamens (variant C) kunnen alleen in het examencentrum in Amersfoort ingepland worden.

Voor overige opleidingen

Voor examens zoals Event Security Officer en Particulier onderzoeker ligt het besluit of een kandidaat in aanmerking komt voor aangepaste examinering bij de examencommissie van de SVPB. In alle gevallen (variant A, B en C) stuurt de kandidaat een gemotiveerd verzoek aan info@svpb.nl en geeft hierbij aan welke aanpassing gewenst is. Er mogen geen privacygevoelige gegevens (zoals medische gegevens) worden meegestuurd.

De examencommissie van SVPB besluit over toekenning van het verzoek van de kandidaat en informeert de kandidaat hier zo snel mogelijk over. De examencommissie van SVPB kan aanvullende informatie opvragen alvorens haar besluit te nemen. Als gegevens worden opgevraagd dan gebeurt dit in een beveiligde omgeving, waarbij privacygevoelige gegevens niet worden opgeslagen.

Kosten

Voor een examen met extra tijd (variant A) worden geen extra kosten gerekend.
Voor examens met extra tijd en aandacht (variant B), zie hieronder. Voor maatwerkexamens (variant C) gelden maatwerktarieven. Deze zijn op te vragen bij de examencommissie.

Tarief excl. btw
Tarief incl. btw
Toeslag Extra tijd en aandacht (ETEA) examen
Toeslag Extra tijd en aandacht (ETEA) examen
€ 55,50
€ 67,16