SVPB ontwikkelt en neemt examens af voor beroepen die vallen binnen de particuliere beveiligingsbranche. Verschillende SVPB-diploma’s zijn door het ministerie van Justitie en Veiligheid bij ministeriële regeling aangewezen als verplichte diploma’s. Het gaat daarbij om de werkzaamheden van objectbeveiligers, winkelsurveillanten, persoonsbeveiligers, evenementenbeveiligers, particulier onderzoekers en alarmcentralisten. Vanaf 1 januari 2024 zal het SVPB-certificaat Havenbeveiliger verplicht gesteld worden in zeehavens.