Deze tarieven gelden van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Examentarieven 2024

1 januari 2024 – 31 december 2024

Tarief excl. btw
Tarief incl. btw
Beveiliger N2 (Crebo 25690)
Veiligheid en beveiliging basis
€ 55,50
€ 67,16
Wet- en regelgeving basis
€ 55,50
€ 67,16
Waarnemen basis
€ 55,50
€ 67,16
Specifiek rapporteren basis
€ 55,50
€ 67,16
Doelmatig optreden basis
€ 120,00
€ 145,20
PEC toeslag
€ 45,-
€ -,-
Certificaat Beveiliging B (Crebo 25690)
Veiligheid en beveiliging basis
€ 55,50
€ 67,16
Wet- en regelgeving basis
€ 55,50
€ 67,16
Waarnemen basis
€ 55,50
€ 67,16
Beveiliger N3 (crebo 25691)
Kennis van uitvoering en situationele coördinatie
€ 55,50
€ 67,16
Analyse en Instructie
€ 113,50
€ 137,34
Beroepsgericht Engels
€ 55,50
€ 67,16
Praktijkopdrachten Situationeel aansturen
€ 239,-
€ 289,19
Praktijkopdrachten Borgen kwaliteit
€ 167,00
€ 202,07
Beveiliger (Crebo 25407)
Beveiliging van objecten basis
€ 55,50
€ 67,16
Wettelijke kaders basis
€ 55,50
€ 67,16
Waarnemen basis
€ 55,50
€ 67,16
Specifiek rapporteren basis
€ 55,50
€ 67,16
Praktisch handelen basis
€ 120,00
€ 145,20
PEC toeslag
€ 45,-
€ -,-
Keuzedelen MBO
Keuzedeel Cameratoezicht
€ 55,50
€ 67,16
Keuzedeel Effectief Waarnemen
€ 102,-
€ 123,42
Keuzedeel Port safety & security
€ 55,50
€ 67,16
Keuzedeel Winkelbeveiliging
€ 55,50
€ 67,16
Keuzedeel Basiskennis beveiliging in de zorg
€ 55,50
€ 67,16
Keuzedeel Proactief beveiligen (25407/25408)
€ 55,50
€ 67,16
Keuzedeel Basiskennis weerbaarheid (25407/25408)
€ 55,50
€ 67,16
Keuzedeel Basiskennis Stadionbeveiliging
€ 55,50
€ 67,16
Certificaat Beveiliging B (Crebo 25407)
Beveiliging van objecten basis
€ 55,50
€ 67,16
Wettelijke kaders basis
€ 55,50
€ 67,16
Waarnemen basis
€ 55,50
€ 67,16
Certificaat Beveiliging C
Veilig werken en Dienstplanning 3
€ 55,50
€ 67,17
Wettelijke kaders 3
€ 55,50
€ 67,17
Beveiliging van gebouwen 3
€ 55,50
€ 67,17
Rapportage
€ 113,50
€ 137,34
Coördinator Beveiliging
Praktijkopdrachten CB
€ 239,-
€ 289,19
Leidinggeven CB
€ 167,-
€ 202,07
Beroepsgericht Engels
Beroepsgericht Engels
€ 55,50
€ 67,16
Certificaat Beveiliging in de zorg
Basiskennis beveiliging in de zorg
€ 63,50
€ 76,84
Vakkennis beveiliging in de zorg
€ 63,50
€ 76,84
Praktijkopdrachten beveiliging in de zorg
€ 164,50
€ 76,84
Certificaat Cameratoezicht
Basiskennis Cameratoezicht
€ 63,50
€ 76,84
Effectief Waarnemen
€ 102,-
€ 123,42
Basisopleiding Centralist Alarmcentrale (BoCA)
Basiskennis Alarmcentrales
€ 63,50
€ 76,84
Effectief Waarnemen
€ 102,-
€ 123,42
Praktijkopdrachten BoCA
€ 164,50
€ 199,05
Vakopleiding Centralist Alarmcentrale (VoCA)
Praktijkopdrachten VoCA
€ 164,50
€ 199,05
Event Security Officer (ESO)
Event Security
€ 63,50
€ 76,84
Wettelijke kaders basis (25407) of Wet- en Regelgeving (25690)
€ 63,50
€ 76,84
Praktijkopdrachten ESO
€ 78,50
€ 94,99
Certificaat Havenbeveiliger
Basiskennis havenbeveiliging
€ 63,50
€ 76,84
Certificaat Leidinggeven
Basiskennis Leidinggeven
€ 63,50
€ 76,84
Praktijkopdrachten Leidinggeven
€ 167,-
€ 202,07
Particulier Onderzoeker
Basiskennis particulier onderzoek
€ 63,50
€ 76,84
Wettelijke kaders particulier onderzoek
€ 63,50
€ 76,84
Onderzoek en rapportage
€ 164,50
€ 199,05
Certificaat Personeelsplanner Beveiligingsbranche
Vakkennis Personeelsplanning
€ 63,50
€ 76,84
Praktijkopdrachten Planner
€ 102,-
€ 123,42
Certificaat Persoonsbeveiliging
Basis- en wetskennis Persoonsbeveiliger
€ 63,50
€ 76,84
Persoonsbeveiligingstechnieken
€ 63,5
€ 76,84
Persoonsbeveiligingsopdracht
€ 164,50
€ 199,05
Certificaat Proactief beveiligen
Basiskennis proactief beveiligen
€ 63,50
€ 76,84
Certificaat Port Facility Security Officer
Basiskennis PFSO
€ 63,50
€ 76,84
Certificaat Winkelsurveillance
Vakkennis Winkelbeveiliging
€ 63,50
€ 76,84

Overige tarieven

1 januari 2024 – 31 december 2024

Tarief excl. btw
Tarief incl. btw
Diagnostische toets
Diagnostische toets (per stuk, minimum afname 5)
€ 4,30
€ 5,20
Verklaring vervangend/duplicaat diploma
Verklaring vervangend/duplicaat diploma
€ 55,50
€ 67,16
Registratie besluit Justis (EU-kwalificaties)
Registratie besluit Justis (EU-kwalificaties)
€ 55,50
€ 67,16
Registratie certificaat Havenbeveiliger
Registratie certificaat Havenbeveiliger
€ 52,50
€ 63,53
Toeslag Extra tijd en aandacht (ETEA) examen
Toeslag Extra tijd en aandacht (ETEA) examen
€ 55,50
€ 67,16
PEC toeslag
PEC toeslag
€ 45,-
€ -,-
(Her)registratie TEC
(Her)registratie TEC
€ 1850,-
€ 2238,50
(Her)registratie PEC
(Her)registratie PEC
€ 1850,-
€ 2238,50
Training rollenspelers
Training rollenspelers
€ 212,-
€ 256,52
Training praktijkbeoordelaars ESO
Training praktijkbeoordelaars ESO
€ 366,-
€ 442,86
Registratie praktijkbeoordelende organisatie ESO
Registratie praktijkbeoordelende organisatie ESO
€ 635,-
€ 768,35
Beoordeling extraneus-verzoek
Beoordeling extraneus-verzoek
€ 280,-
€ 338,80