Verlies van diploma

Een diploma of certificaat wordt door SVPB slechts eenmaal afgegeven om diplomafraude zoveel mogelijk te voorkomen. SVPB kan bij verlies van een diploma of certificaat wel een verklaring opstellen waarin de diplomagegevens worden vermeld. Een dergelijke verklaring geldt als een gewaarmerkte kopie.

Kosten

Tarief excl. btw
Tarief incl. btw
Verklaring vervangend/duplicaat diploma
Verklaring vervangend/duplicaat diploma
€ 55,50
€ 67,16

De gegevens van de aanvrager worden gecontroleerd met de gegevens in de examenadministratie van SVPB. Als de afgifte van een verklaring mogelijk is en de betaling is ontvangen, stuurt SVPB de verklaring.

Aanvraagformulier verklaring

Dit aanvraagformulier is uitsluitend voor het aanvragen van een verklaring bij verlies van diploma of certificaat.

DD dash MM dash JJJJ
(selecteer wat van toepassing is)