Inzage

Kandidaten kunnen inzage aanvragen. Dit zijn de regels:

  • inzage is alleen mogelijk in onvoldoende gemaakt examenwerk
  • de inzage vindt plaats in de examenlocatie SVPB Amersfoort
  • tijdens de inzage kan de kandidaat het examenwerk inzien
  • er kan niet gediscussieerd worden over scores of cijfers en er kunnen geen inhoudelijke vragen worden beantwoord
  • examenwerk mag niet worden overgeschreven of gekopieerd
  • opnameapparatuur, telefoons, of andere digitale apparaten zijn niet toegestaan
  • let op: er mag geen sprake zijn van openstaande facturen

Inzage kan aangevraagd worden tot uiterlijk 10 werkdagen voor de inzagedatum. Bij inzage wordt de laatst afgelegde examenpoging klaargemaakt. Als een kandidaat meerdere examenonderdelen wil inzien (tot maximaal 3) kan een verzoek worden ingediend via het daarvoor bestemde aanvraagformulier onderaan deze pagina. Deze pogingen moeten allemaal in de afgelopen zes maanden zijn afgenomen.

Aanmelden

De geplande inzagemomenten staan in de Inzagekalender. Inzage aanvragen kan alleen via het daarvoor bestemde aanvraagformulier onderaan deze pagina.

Inzagekalender 2024

De inzage vindt plaats van 09:10 uur tot 10:10 uur in het examencentrum SVPB Amersfoort en duurt maximaal 60 minuten. De kandidaat ontvangt een oproep per e-mail met de datum en het definitieve tijdstip. De kandidaat dient zich voor aanvang van de inzage te identificeren met een geldig identiteitsbewijs.

Examens van SVPB zijn gebaseerd op exameneisen en niet op lesmateriaal. Voor fouten en onvolledigheden in lesmateriaal is SVPB niet verantwoordelijk. Kandidaten hebben zelf het recht op inzage, zij mogen zich niet laten bijstaan door derden of anderen in hun plaats sturen. Inzage voor mondeling afgelegde praktijkexamens biedt geen toegevoegde waarde ten opzichte van de feedback die in MijnSVPB is te zien.

Het is mogelijk om na de inzage bezwaar in te dienen tegen de beoordeling of de inhoud van het examen. Dit kan niet tijdens de inzage. Hiervoor mogen tijdens de inzage in steekwoorden aantekeningen gemaakt worden op een daarvoor bestemd formulier. Ook hier mogen geen hele vragen of opgaven worden overgenomen. Het formulier wordt gecontroleerd door de aanwezige examenleider.

Annuleren

Inzage kan uitsluitend geannuleerd worden via planning@svpb.nl. De annulering moet uiterlijk 24 uur voor het inzagemoment ontvangen zijn. Indien de kandidaat niet tijdig annuleert of niet op de geplande inzage verschijnt, zal SVPB administratiekosten in rekening brengen.

Aanmeldingsformulier inzage examen

Hierbij vraag ik inzage aan in mijn examenwerk en ontvang (indien aan de voorwaarden is voldaan) van SVPB een uitnodiging hiervoor.

DD dash MM dash JJJJ
DD slash MM slash JJJJ
Administratiekosten(Vereist)
Nieuwsbrief