Plagiaat bij praktijkopdrachten

Plagiaat is fraude en is niet toegestaan. Plagiaat wil zeggen dat uitwerkingen van twee of meerdere kandidaten te veel op elkaar lijken. Het is daardoor niet meer aannemelijk dat een kandidaat de uitwerkingen zelf heeft geschreven. De kennis, kunde en vaardigheid van de kandidaat kan daardoor niet objectief worden vastgesteld.

Feit is dat als kandidaten de opdrachten zelfstandig uitschrijven, deze niet als plagiaat aangemerkt zullen worden. Elke persoon gebruikt andere woorden en maakt andere zinnen dan zijn of haar medekandidaten. Opdrachtteksten en stukken waarvan is aangegeven dat ze uit (bijvoorbeeld) een bedrijfsreglement komen, worden hierin niet meegenomen. Er wordt ook rekening mee gehouden dat kandidaten in eenzelfde of vergelijkbare werkomgevingen de opdrachten uitvoeren.

Op het voorblad van de praktijkopdrachten staat de volgende tekst: “Let op: de opdrachten moeten door uzelf worden uitgewerkt. De opdrachten klassikaal maken of overschrijven wordt gezien als plagiaat. Plagiaat is fraude, als dit wordt vastgesteld, wordt uw examenresultaat ongeldig verklaard.”

Plagiaat kan voorafgaand aan, tijdens of na het examen worden geconstateerd. Het is aan de Examencommissie om te oordelen of, en zo ja welke, consequenties worden verbonden aan het geconstateerde plagiaat.

Mogelijke consequenties zijn: ongeldig verklaren van het examenresultaat en uitsluiting van deelname aan dit en/of andere examens voor een bepaalde of onbepaalde tijd. Indien van toepassing wordt ook de opleider geïnformeerd.