Registratie certificaat Havenbeveiliger

Op 1 januari 2024 treden de gewijzigde Havenbeveiligingswet en de nieuwe Havenbeveiligingsregeling in werking. Havenbeveiligers en veiligheidsbeambten kunnen vanaf dat moment niet meer via erkende opleiders gecertificeerd worden. Meer informatie hierover volgt de komende maanden.

Lees hieronder de belangrijkste wijzigingen en check de website van de Rijksoverheid.

Examinering voor Havenbeveiliger en PFSO door SVPB

Havenbeveiligers dienen – in aanvulling op de diploma-eisen die in de Wet en Regeling voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus staan – te beschikken over een certificaat Havenbeveiliger om bepaalde cruciale beveiligingswerkzaamheden te mogen uit voeren in zeehavens. SVPB neemt al jarenlang examens af voor dit certificaat Havenbeveiliger. Vanaf 1 januari 2024 is het SVPB-examen het enige dat leidt tot een geldig certificaat.

Ook voor Port Facility Security Officers (PFSO’s) bevat de Havenbeveiligingswet opleidingseisen. Ook hiervoor worden vanaf 1 januari 2024 door SVPB examens afgenomen.

Overgangstermijn Havenbeveiliger en PFSO

Vanaf 1 januari 2024 kunnen havenbeveiligers nog 9 maanden lang, dus tot en met 30 september 2024, werken op een geldig, in het verleden behaald certificaat. Voor Port Facility Security Officer (PFSO) is de overgangstermijn 18 maanden: daarna moeten zij beschikken over het SVPB-certificaat om werkzaam te kunnen blijven als PFSO’er / veiligheidsbeambte.

Registratie bestaande certificaten Havenbeveiliger

Tijdens de overgangstermijn kunnen geldige, in het verleden behaalde certificaten Havenbeveiliger, worden opgenomen in het diplomaregister van de SVPB. De registratie leidt tot afgifte van een SVPB-certificaat. Volgens de Havenbeveiligingsregeling hangt de geldigheidsduur van het SVPB-certificaat, dat door registratie verkregen wordt, af van de periode waarin het originele certificaat is behaald:

  • Een geldig certificaat dat vóór 31 december 2013 behaald is, leidt tot een SVPB-certificaat dat 2 jaar geldig is, dus tot en met 31 december 2025.
  • Een geldig certificaat dat in de periode van 1 januari 2014 t/m 31 december 2018 behaald is, leidt tot een SVPB-certificaat dat 3 jaar geldig is, dus tot en met 31 december 2026.
  • Een geldig certificaat dat in de periode van 1 januari 2019 t/m 31 december 2023 behaald is, leidt tot een SVPB-certificaat dat 4 jaar geldig is, dus tot en met 31 december 2027.
  • De geldigheidsduur van het SVPB-certificaat Havenbeveiliger, zoals dat vanaf 1 januari 2024 behaald kan worden, is 5 jaar.

* Omdat bij het bepalen van de geldigheidsduur 1 januari 2024 als uitgangspunt genomen wordt, maakt het in principe niet uit wanneer het certificaat Havenbeveiliger bij de SVPB aangeleverd wordt, zolang dat maar binnen de overgangstermijn gebeurt, dus tot en met 30 september 2024. Om vertraging in de registratie te voorkomen, raadt de SVPB aan om de certificaten zo snel mogelijk aan te leveren.

Bestaande certificaten Havenbeveiliger kunnen op twee manier bij de SVPB worden aangeleverd:

  1. Individueel: de havenbeveiliger kan het eigen certificaat uploaden via het aanvraagformulier. De kosten van de registratie treft u hieronder aan.
  2. Collectief: werkgevers kunnen certificaten namens de eigen werknemers bij de SVPB aanleveren. Bij collectieve aanlevering kunnen certificaten efficiënter en daardoor tegen een lager tarief geregistreerd worden. Werkgevers die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen een bericht sturen naar havenbeveiliger@svpb.nl.

* Voor bestaande certificaten PFSO geldt dat ze vanaf 30 juni 2025 niet langer geldig zijn. In de overgangstermijn kan een nieuw SVPB-certificaat behaald worden. De geldigheid daarvan is onbeperkt.

Kosten

Tarief excl. btw
Tarief incl. btw
Registratie certificaat Havenbeveiliger
Registratie certificaat Havenbeveiliger
€ 52,50
€ 63,53

Examinering Havenbeveiliger en PFSO vanaf januari 2024

Vanaf januari 2024 kunnen examens voor de certificaten Havenbeveiliger en PFSO worden afgelegd. Aanmelding voor deze examens is vanaf december 2023 mogelijk via MijnSVPB.

Examenprogramma en -eisen Havenbeveiliger en PFSO

De door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gewenste actualisatie van de lesstof en verhoging van het kennisniveau van havenbeveiligers en PFSO’s heeft geleid tot nieuwe exameneisen.

Havenbeveiliging – 2024
Basiskennis havenbeveiliging – 2024
Port Facility Security Officer 2024
Basiskennis PFSO

Keuzedeel Havenbeveiliger

De kandidaat moet in het bezit zijn van een diploma beveiliger of een daaraan (in art. 5 lid 6 RPBR) gelijkgesteld diploma. Deze vooropleidingseisen gelden niet voor PFSO. 

Het certificaat Havenbeveiliger kan ook nuttig zijn voor studenten die de MBO-opleiding Beveiliger (niveau 2 of 3) volgen. Als aspirant-beveiligers op een groen legitimatiebewijs werkzaam zijn bij een erkend leerbedrijf dat beveiligingswerkzaamheden uitvoert in een zeehaven, kan het certificaat onder omstandigheden zelfs al verplicht zijn. Daarom kan het examen Havenbeveiliger ook afgelegd worden door studenten die in opleiding zijn voor de MBO-opleiding Beveiliger (niveau 2 of 3). Het is in die situatie mogelijk het examen af te leggen in het kader van het keuzedeel.

Diagnostische toets Havenbeveiliger

Vanaf 1 januari 2024 zijn voor scholen en opleiders diagnostische toetsen Havenbeveiliger beschikbaar. Deze kunnen vanaf medio december 2023 worden aangevraagd in via MijnSVPB. Diagnostische toetsen geven een goed beeld van de inhoud en vorm van het examen Havenbeveiliger en dienen om te bepalen in hoeverre de kandidaat klaar is voor het examen.

Vragen?

Zie voor veelgestelde vragen onze pagina met veelgestelde vragen.

Voor vragen rondom de trajecten Havenbeveiliger en PFSO heeft SVPB een apart e-mailadres beschikbaar: havenbeveiliger@svpb.nl.
NB. Dit adres is nadrukkelijk niet bedoeld voor de toezending van certificaten Havenbeveiliger.