Hulpmiddelen bij examinering

SVPB heeft een aantal hulpmiddelen die de kandidaat kunnen helpen met het examen.

Voor elk examenonderdeel staan de exameneisen op deze website bij het betreffende examen. De exameneisen geven weer wat de kandidaat moet kennen en kunnen voor dat examen. Dit geeft dus inzicht in wat ze moeten leren en beheersen om het examen te halen.

Voor veel examenonderdelen zijn diagnostische toetsen ontwikkeld. Met een diagnostische toets kan een docent vaststellen in welke mate een student de stof van een vakkennisonderdeel beheerst. Kandidaten kunnen zo ook wennen aan de manier van toetsen en de soort vragen die gesteld worden. Meer informatie over diagnostische toetsen, aanmelden en de afname is te vinden bij de verschillende examenonderdelen.

Voor de meeste examenonderdelen zijn modelopgaven beschikbaar. Deze geven een goede indruk van de inhoud, de moeilijkheidsgraad en het taalgebruik van het betreffende examen. Modelopgaven kunnen worden gemaakt in het toetsprogramma waarin ook het examen wordt afgenomen. Let op: de uitwerkingen worden niet opgeslagen.

De modelopgaven voor praktijkexamens worden als een pdf aangeboden bij de examenonderdelen.

Elke kandidaat mag bij de theorie-examens één vertalend woordenboek meenemen naar het examen. De volgende voorwaarden zijn van toepassing: 

  • Eén vertalend woordenboek per kandidaat, dus vreemde taal-Nederlands of Nederlands-vreemde taal, eventueel in één bundel. Een verklarend woordenboek (Nederlands-Nederlands) is NIET toegestaan. 
  • Het is een hard-copy, ‘schoon’ woordenboek; er mogen geen aantekeningen, markeringen, briefjes of andere zaken in het boek staan. 
  • Bij binnenkomst controleert de examenleider het woordenboek. Als niet aan de voorwaarden is voldaan mag de examenleider het gebruik van het woordenboek alsnog weigeren. De examenleider meldt dit ook aan SVPB. De examencommissie SVPB kan achteraf alsnog besluiten het behaalde resultaat ongeldig te verklaren omdat sprake is van fraude.

In MijnSVPB kun je via de knop Feedback, feedback vinden over je afgelegde examens tot maximaal 6 maanden geleden. Bij een vakkennis-examen zie je bij de door jou fout beantwoordde vragen de exameneis waar die vraag over gaat. Door die exameneisen op te zoeken weet je aan welk onderwerp je in de voorbereiding van je herkansing extra aandacht kunt schenken. De feedback van Doelmatig optreden basis/Praktisch handelen basis beschrijft de handelingen die horen bij de casus uit het examen. De feedback op praktijkopdrachten toont ook de persoonlijke feedback die de examinatoren hebben ingevuld.

SVPB kent een aantal standaard opties voor aangepaste examinering: extra tijd (variant A), extra tijd en aandacht (variant B) en maatwerk (variant C). Voor elke variant gelden bepaalde voorwaarden.