EU-erkenning buitenlands diploma

Het is mogelijk om beroepskwalificaties die je hebt behaald in een andere lidstaat van de Europese Unie te laten erkennen door de minister van Justitie en Veiligheid. SVPB kan deze EU-erkenning opnemen in het landelijke diplomaregister.

Daardoor:

  • kunnen werkgevers, voor het aanvragen van een legitimatiebewijs, een SVPB-verklaring voor jou krijgen via V:base.
  • is de EU-erkenning digitaal vastgelegd. Die registratie blijft bestaan, ook bij verlies van documenten; en
  • kun je, afhankelijk van de inhoud van de erkenning, doorstromen naar SVPB-vervolgexamens.

Aanvragen van de registratie kan alleen via het digitale aanvraagformulier onderaan deze pagina. Aan het registreren van het besluit en opstellen en afgeven van een verklaring zijn kosten verbonden.

Tarief excl. btw
Tarief incl. btw
Registratie besluit Justis (EU-kwalificaties)
Registratie besluit Justis (EU-kwalificaties)
€ 55,50
€ 67,16

De bekendmaking van de EU-erkenning wordt vóór opname in het SVPB-diplomaregister geverifieerd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Als registratie mogelijk blijkt en de betaling is ontvangen, wordt EU-erkenning in het diplomaregister opgenomen.

Aanvraag registratie besluit ministerie van Justitie en Veiligheid

Hierbij verzoek ik SVPB om het besluit van het ministerie van Justitie en Veiligheid op te nemen in haar landelijke diplomaregister.

DD dash MM dash JJJJ

Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 100 MB.
Account in MijnSVPB?(Vereist)