logo

Centralist Alarmcentrale (BoCA + VoCA)

 • Aanmelden

  U kunt zich aanmelden voor examens via één van de volgende opleiders:

  AA&B – Maas Opleidingen
  Capabel PRO
  Ipro Safety
  ROC Zadkine
  Studiecentrum voor Publieke Veiligheid

 • Modelopgaven

  Voor het certificaat Basisopleiding Centralist Alarmcentrale zijn verschillende modelexamens beschikbaar.

  De examencommissie vindt het belangrijk dat onderwijsinstellingen en kandidaten zich goed kunnen voorbereiden op de SVPB examens.
  Voor de vakkennisexamens die worden afgenomen met computerbased testing (CBT) publiceren wij daarom een selectie modelopgaven.

  Deze modelopgaven zijn een afspiegeling van de opgaven die in het examen voorkomen en geven een goede indruk van de inhoud, de moeilijkheidsgraad en het taalgebruik.

  Modelopgaven Basiskennis alarmcentrales

  Als u meer wilt weten over de verschillende vraagvormen die kunnen voorkomen in onze examens, dan verwijzen wij u graag de animatie van ons voorbeeldexamen vraagtypen computerbased testing.

  Nadere toelichting op Effectief waarnemen
  Dit examen start met 10 vragen (gesloten vragen, multiple choice). Daarna volgen drie opgaven aan de hand van video’s met 4 camerabeelden vanuit verschillende gezichtspunten (ook het tijdsverloop wordt bij de camerabeelden getoond). Na elke video volgen gesloten vragen. Tijdens het tonen van elke video mag de kandidaat aantekeningen maken van wat hij ziet.
  Via deze animatie wordt visueel de opzet van het examen Effectief waarnemen getoond.
  Deze video is een voorbeeld van de getoonde camerabeelden.

  Meer informatie over de gehanteerde cesuur en de omzettingstabellen vindt u onder Cijferbepaling.

 • Examenprogramma

  Elk jaar worden de examenprogramma’s (opnieuw) vastgesteld door de examencommissie. De geldigheidsduur wordt vermeld in het examenprogramma.

  Basisopleiding Centralist Alarmcentrale 2020-2021 (BoCA)
  Basisopleiding Centralist Alarmcentrale 2021-2022 (BoCA)

  Vakopleiding Centralist Alarmcentrale 2020-2021 (VoCA)
  Vakopleiding Centralist Alarmcentrale 2021-2022 (VoCA)

 • Exameneisen

 • Praktijkopdrachten

  Om te voorkomen dat onbedoeld persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden wordt aan begeleiders van leerlingen en kandidaten gevraagd om in opdrachten en/of examenuitwerkingen persoonsgegevens te fingeren. Ook maakt de SVPB in haar examenmateriaal uitsluitend gebruik van geanonimiseerde en/of gefingeerde namen van personen en bedrijven. Elke gelijkenis met bestaande gebeurtenissen en/of personages berust op louter toeval.

  Praktijkopdrachten BoCA
  Voor het examenonderdeel Praktijkopdrachten BoCA dient de kandidaat in de beroepspraktijk opdrachten uit te voeren. Deze opdrachten staan in onderstaand Wordbestand en moeten ook in dit Wordbestand worden uitgewerkt. Bij de aanmelding voor het praktijkexamen moet dit bestand worden omgezet in pdf en vervolgens geüpload in MijnSVPB.
  Per 1 maart 2021 zijn er nieuwe praktijkopdrachten. Wanneer een kandidaat nieuw begint, moet met de 2021 versie gewerkt worden. Kandidaten die reeds begonnen zijn met de oude versie mogen deze nog blijven gebruiken. Tot 01-01-2023 zal het mogelijk zijn om op basis van de oude praktijkopdrachten examen te doen. Na 01-01-2023 is examen doen alleen nog mogelijk met (minimaal) de 2021 versie.

  Praktijkopdrachten BoCA

  Een leidinggevende van het leerbedrijf dient onderstaande Voortgangstabel (pdf) in te vullen en te ondertekenen. Ook dit formulier moet bij de aanmelding voor het praktijkexamen worden geüpload.

  Voortgangstabel Praktijkopdrachten BoCA

  Praktijkopdrachten VoCA
  Voor het examenonderdeel Praktijkopdrachten VoCA dient de kandidaat in de beroepspraktijk opdrachten uit te voeren. Deze opdrachten staan in onderstaand Wordbestand en moeten ook in dit Wordbestand worden uitgewerkt. Bij de aanmelding voor het praktijkexamen moet dit bestand worden omgezet in pdf en vervolgens  geüpload in MijnSVPB.
  Per 1 maart 2021 zijn er nieuwe praktijkopdrachten. Wanneer een kandidaat nieuw begint, moet met de 2021 versie gewerkt worden. Kandidaten die reeds begonnen zijn met de oude versie mogen deze nog blijven gebruiken. Tot 01-01-2023 zal het mogelijk zijn om op basis van de oude praktijkopdrachten examen te doen. Na 01-01-2023 is examen doen alleen nog mogelijk met (minimaal) de 2021 versie.

  Praktijkopdrachten VoCA

  Een leidinggevende van het leerbedrijf dient onderstaande Voortgangstabel (pdf) in te vullen en te ondertekenen. Ook dit formulier moet bij de aanmelding voor het praktijkexamen worden geüpload.

  Voortgangstabel Praktijkopdrachten VoCA

  Handleiding praktijkopdrachten
  Ter informatie voor de praktijkopleider van het leerbedrijf is er een handleiding beschikbaar m.b.t. de uit te werken praktijkopdrachten en de in te vullen voortgangstabel (zie onderstaand pdf).

  Handleiding praktijkopdrachten

Download PDF Deze pagina als PDF