logo

Beveiliging in de zorg

 • Aanmelden

  U kunt zich  voor de CBT-examens aanmelden via MijnSVPB. Voor het praktijkexamen verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen met onze afdeling planning.

 • Modelopgaven

  De examencommissie vindt het belangrijk dat onderwijsinstellingen en kandidaten zich goed kunnen voorbereiden op de SVPB examens.
  Voor de vakkennisexamens die worden afgenomen met computerbased testing (CBT) publiceren wij daarom een selectie modelopgaven.

  Deze modelopgaven zijn een afspiegeling van de opgaven die in het examen voorkomen en geven een goede indruk van de inhoud, de moeilijkheidsgraad en het taalgebruik.

  De theorie examens worden afgenomen in Questionmark. U kunt zelf het modelexamen maken in Questionmark. De antwoorden worden niet opgeslagen. Het modelexamen is alleen bedoeld zodat u weet wat u kunt verwachten.

  Modelexamen Basiskennis beveiliging in de zorg
  Modelexamen Vakkennis beveiliging in de zorg

  Als u meer wilt weten over de verschillende vraagvormen die kunnen voorkomen in onze examens, dan verwijzen wij u graag de animatie van ons voorbeeldexamen vraagtypen computerbased testing.

  Meer informatie over de gehanteerde cesuur en de omzettingstabellen vindt u onder Cijferbepaling.

 • Examenprogramma

  Elk jaar worden de examenprogramma’s (opnieuw) vastgesteld door de examencommissie. De geldigheidsduur wordt vermeld in het examenprogramma.

  Beveiliging in de zorg 2022-2023
  Beveiliging in de zorg 2023-2024

 • Exameneisen

 • Praktijkopdrachten

  Praktijkopdrachten Beveiliging in de zorg

  Voor het examenonderdeel Praktijkopdrachten Beveiliging in de zorg dient de kandidaat in de beroepspraktijk opdrachten uit te voeren.

  De praktijkopdrachten Beveiliging in de zorg kunnen opgevraagd worden door een e-mail te sturen naar info@svpb.nl. Bij de aanmelding voor het praktijkexamen moet dit bestand worden omgezet in pdf en vervolgens worden geüpload in MijnSVPB.

  Per 1 maart 2021 zijn er nieuwe praktijkopdrachten. Wanneer een kandidaat nieuw begint, moet met de 2021 versie gewerkt worden. Kandidaten die reeds begonnen zijn met de oude versie mogen deze nog blijven gebruiken. Tot 01-01-2023 zal het mogelijk zijn om op basis van de oude praktijkopdrachten examen te doen. Na 01-01-2023 is examen doen alleen nog mogelijk met (minimaal) de 2021 versie.

  De praktijkopleider van het leerbedrijf dient de onderstaande Voortgangstabel (pdf) in te vullen en te ondertekenen. Ook dit formulier moet bij de aanmelding voor het praktijkexamen worden geüpload.

  Voortgangstabel Beveiliging in de zorg

  Handleiding praktijkopdrachten

  Ter informatie voor de praktijkopleider van het leerbedrijf is er een handleiding beschikbaar m.b.t. de uit te werken praktijkopdrachten en de in te vullen voortgangstabel (zie onderstaand pdf)

  Handleiding praktijkopdrachten

Download PDF Deze pagina als PDF