logo

Event Security (Officer + Supervisor)

 • Aanmelden

  U kunt zich aanmelden voor de vakkennisexamens (theorie) en het examenonderdeel Praktijkopdrachten ESO via MijnSVPB.
  Volgt u een opleiding bij een onderwijsinstelling, informeer dan eerst bij de school.

  Als u zich wilt aanmelden voor het examenonderdeel Basis- en wetskennis ESS en Praktijkopdrachten ESS, kunt u contact opnemen via info@svpb.nl.

 • Modelopgaven

  De examencommissie vindt het belangrijk dat onderwijsinstellingen en kandidaten zich goed kunnen voorbereiden op de SVPB examens.
  Voor de vakkennisexamens die worden afgenomen met computerbased testing (CBT) publiceren wij daarom een selectie modelopgaven.
  Deze modelopgaven zijn een afspiegeling van de opgaven die in het examen voorkomen en geven een goede indruk van de inhoud, de moeilijkheidsgraad en het taalgebruik.

  De theorie examens worden afgenomen in Questionmark. U kunt zelf het modelexamen maken in Questionmark. De antwoorden worden niet opgeslagen. Het modelexamen is alleen bedoeld zodat u weet wat u kunt verwachten.

  Modelexamen Event security
  Modelexamen Wet- en regelgeving basis
  Modelexamen Event security supervisor

  Als u meer wilt weten over de verschillende vraagvormen die kunnen voorkomen in onze examens, dan verwijzen wij u graag de animatie van ons voorbeeldexamen vraagtypen computerbased testing.

 • Examenprogramma

  Elk jaar worden de examenprogramma’s (opnieuw) vastgesteld door de examencommissie. De geldigheidsduur wordt vermeld in het examenprogramma.

  Event Security Officer (ESO) 2022-2023
  Event Security Officer (ESO) 2023-2024

  Event Security Supervisor (ESS) 2022-2023
  Event Security Supervisor (ESS) 2023-2024

 • Exameneisen

  De volgende exameneisen gelden per 1 augustus 2021 en worden geëxamineerd vanaf 1 januari 2022:
  Exameneisen Event Security
  Wet- en regelgeving basis
  Exameneisen Praktijkopdrachten Event Security Officer

  Exameneisen Event Security supervisor

 • Praktijkexamen

  De SVPB is in de periode waarin de Corona-maatregelen moesten worden toegepast, soepel omgegaan met de regels rondom het uitvoeren van examenonderdeel Praktijkopdrachten ESO. De 10 praktijkopdrachten mochten tijdelijk in simulatie op een evenementenlocatie zonder publiek worden uitgevoerd. De aspirant Event security officers werden daarbij zoals altijd begeleid en beoordeeld door de praktijkbeoordelaars: het examen werd afgenomen aan de hand van de ervaringen van de aspiranten en daar waar nodig werd een casus ingezet.
  Inmiddels ligt de periode waarin de strenge Corona-maatregelen van kracht waren gelukkig achter ons en worden er weer tal van evenementen georganiseerd. Het is dus ook weer mogelijk om aspiranten daadwerkelijk in de praktijk op te leiden en volgens de oorspronkelijke methode te examineren. Voor dit laatste geldt de ingangsdatum 1 oktober 2022.
  Dit betekent dat leerlingen die vanaf 1 oktober worden opgeleid en beoordeeld voor het examenonderdeel Praktijkopdrachten ESO, deze opdrachten niet meer in simulatie mogen uitvoeren. Leerlingen die inmiddels zijn begonnen met hun praktijkopdrachten en al een paar opdrachten in simulatie hebben uitgevoerd hoeven niet alsnog in de praktijk te laten zien dat ze deze vaardigheden beheersen. Hiervoor geldt uiteraard wel dat zij deze opdrachten hebben uitgevoerd tijdens een evenement dat vóór 1 oktober heeft plaatsgevonden. De opdrachten die na 1 oktober zijn of worden ingepland moeten dus wel in de praktijk worden uitgevoerd.

  Praktijkopdrachten
  Tijdens de praktijkopleiding, die maximaal 12 maanden kan duren, moet de ESO-aspirant een aantal opdrachten uitvoeren. Deze opdrachten staan in het examenprogramma ESO.

  Praktijkbeoordelingsformulier ESO
  Als de kandidaat wordt aangemeld of zichzelf aanmeldt voor het mondeling examen Praktijkopdrachten ESO, dan moet het volledig ingevulde en ondertekende Praktijkbeoordelingsformulier ESO worden geüpload in MijnSVPB.

  Aan dit praktijkopdrachtenformulier ESO is ook een set van beoordelingsformulieren per opdracht gekoppeld en een toelichting. Deze set beoordelingsformulieren is een hulpmiddel voor de praktijkbeoordelaars die ESO-aspiranten begeleiden tijdens hun werkzaamheden bij evenementen.

  De formulieren corresponderen met de opdrachten en zijn gekoppeld aan de exameneisen. Tevens is er ruimte voor een toelichting van de praktijkbeoordelaar waarbij een overall karakteristieke beschrijving gegeven kan worden.
  De beoordelingsformulieren kunnen door de kandidaat als geheugensteuntje meegenomen worden naar het examen maar dit is geen verplichting.

Download PDF Deze pagina als PDF