Ga direct naar

Zelf doen?

Voor het certificaat Havenbeveiliging zijn verschillende modelopgaven beschikbaar.
Probeer ze zelf!

Havenbeveiligingswet

Per 1 januari 2024 treedt de herziene Havenbeveiligingswet in werking. Een gevolg van een van de wijzigingen is dat beveiligers die werkzaam zijn in een haven in het bezit moeten zijn van het certificaat Havenbeveiliger.

Opleidingsinstituten die de opleiding Basiskennis Havenbeveiliging willen aanbieden, hebben door de wetswijziging geen accreditatie meer nodig van het ministerie van I&W. In plaats daarvan is er vanaf 1 januari 2024 de verplichting om de student te laten examineren door SVPB. Vanaf deze datum is het dan ook mogelijk om studenten via MijnSVPB aan te melden voor het examen Basiskennis Havenbeveiliging op basis van de herziene exameneisen.

Vragen?

Zie voor veelgestelde vragen onze Veelgestelde vragen

Voor overige vragen rondom de trajecten Havenbeveiliger en PFSO heeft SVPB een apart e-mailadres beschikbaar: havenbeveiliger@svpb.nl.
NB. Dit adres is nadrukkelijk niet bedoeld voor de toezending van certificaten Havenbeveiliger.

Keuzedeel Port safety & security

Op zoek naar informatie over het keuzedeel Port safety & security?