logo

Havenbeveiliger

Per 1 januari 2024 treedt de herziene Havenbeveiligingswet in werking. Een gevolg van een van de wijzigingen is dat beveiligers die werkzaam zijn in een haven in het bezit moeten zijn van het certificaat Havenbeveiliger. Het CBT-examen hiervoor wordt afgenomen door SVPB.

Opleidingsinstituten die de opleiding Basiskennis Havenbeveiliging willen aanbieden, hebben door de wetswijziging geen accreditatie meer nodig van het ministerie van I&W. In plaats daarvan is er vanaf 1 januari 2024 de verplichting om de student te laten examineren door de SVPB. Vanaf deze datum is het dan ook mogelijk om studenten via MijnSVPB aan te melden voor het examen Basiskennis Havenbeveiliging op basis van de herziene exameneisen. U vindt het examenprogramma en de exameneisen die vanaf 1 januari 2024 gelden hieronder.

Download PDF Deze pagina als PDF