logo

Persoonsbeveiliging

 • Aanmelden

  U kunt zich aanmelden voor examens via MijnSVPB.

 • Modelopgaven

  De examencommissie vindt het belangrijk dat onderwijsinstellingen en kandidaten zich goed kunnen voorbereiden op de SVPB examens.
  Voor de vakkennisexamens die worden afgenomen met computerbased testing (CBT) publiceren wij daarom een selectie modelopgaven.

  Deze modelopgaven zijn een afspiegeling van de opgaven die in het examen voorkomen en geven een goede indruk van de inhoud, de moeilijkheidsgraad en het taalgebruik. De theorieexamens worden afgenomen Questionmark. U kunt zelf het modelexamen maken in Questionmark. De antwoorden worden niet opgeslagen. Het modelexamen is alleen bedoeld zodat u weet wat u kunt verwachten.

  Modelexamen Basis- en wetskennis persoonsbeveiliger
  Modelexamen Persoonsbeveiligingstechnieken

  Als u meer wilt weten over de verschillende vraagvormen die kunnen voorkomen in onze examens, dan verwijzen wij u graag de animatie van ons voorbeeldexamen vraagtypen computerbased testing.

  Voor het examenonderdeel Persoonsbeveiligingsopdracht is een modelexamen met antwoorden en uitwerkingen beschikbaar. Ten aanzien van de gegeven antwoorden en uitwerkingen geldt dat er soms alternatieven zijn die ook juist zijn. Of een antwoord juist is wordt beoordeeld door onze correctoren.

  Modelexamen Persoonsbeveiligingsopdracht, opdracht 1
  Modelexamen Persoonsbeveiligingsopdracht, opdracht 2
  Modelexamen Persoonsbeveiligingsopdracht, opdracht 3

  Meer informatie over de gehanteerde cesuur en de omzettingstabellen vindt u onder Cijferbepaling.

 • Examenprogramma

  Elk jaar worden de examenprogramma’s (opnieuw) vastgesteld door de examencommissie. De geldigheidsduur wordt vermeld in het examenprogramma.

  Certificaat Persoonsbeveiliging 2022-2023
  Certificaat Persoonsbeveiliging 2023-2024

 • Exameneisen

 • Persoonsbeveiligingsopdracht

  Met ingang van 1 augustus 2012 is het examenprogramma voor het certificaat Persoonsbeveiliging uitgebreid met het examenonderdeel Persoonsbeveiligingsopdracht. Voor deze open werk opdracht is 180 minuten beschikbaar waarin 3 verschillende opdrachten gemaakt en met de PC (in Word) uitgewerkt moeten worden.
  De onderwerpen die in de opdrachten aan de orde kunnen komen variëren van het schrijven van bijvoorbeeld (onderdelen) van een beveiligingsplan, een preventieve observatie of een plan van aanpak (uiteraard conform de exameneisen voor het certificaat Persoonsbeveiliging). De hiervoor benodigde informatie wordt in bijlagen aangeboden.

Download PDF Deze pagina als PDF