logo

Leidinggeven Particuliere Beveiliging

 • Aanmelden

  U kunt zich aanmelden voor examens via MijnSVPB.
  Examinering van het examenonderdeel Basiskennis Leidinggeven is mogelijk vanaf 1 januari 2023. De Praktijkopdrachten Leidinggeven zullen vanaf 6 januari 2023 gepubliceerd worden.

 • Modelopgaven

  De examencommissie vindt het belangrijk dat onderwijsinstellingen en kandidaten zich goed kunnen voorbereiden op de SVPB examens. Voor de vakkennisexamens die worden afgenomen met computerbased testing (CBT) publiceren wij daarom een selectie modelopgaven.
  Deze modelopgaven zijn een afspiegeling van de opgaven die in het examen voorkomen en geven een goede indruk van de inhoud, de moeilijkheidsgraad en het taalgebruik.

  De theorie examens worden afgenomen in Questionmark. U kunt zelf het modelexamen maken in Questionmark. De antwoorden worden niet opgeslagen. Het modelexamen is alleen bedoeld zodat u weet wat u kunt verwachten.

  Modelexamen Basiskennis Leidinggeven

 • Examenprogramma

  Elk jaar worden de examenprogramma’s (opnieuw) vastgesteld door de examencommissie. De geldigheidsduur wordt vermeld in het examenprogramma.

  Leidinggeven particuliere beveiliging 2022-2023
  Leidinggeven particuliere beveiliging 2023-2024

 • Exameneisen

 • Praktijkopdrachten

  Voor het examenonderdeel Praktijkopdrachten Leidinggeven dient de kandidaat in de beroepspraktijk opdrachten uit te voeren. Deze opdrachten staan in een Wordbestand en moeten ook in dit Wordbestand worden uitgewerkt. Bij de aanmelding voor het praktijkexamen moeten deze Wordbestanden worden omgezet in pdf en vervolgens geüpload in MijnSVPB. De filmpjes van opdracht 5 moet u meenemen op usb-stick en worden door de examinatoren voorafgaand aan uw examen bekeken. Als u de usb-stick niet bij zich heeft, kunt u niet deelnemen aan het examen.

  Praktijkopdrachten Leidinggeven

  Na het voltooien van deze opdrachten in de praktijk, kan het examen aangevraagd worden via MijnSVPB. Het examen bestaat uit een criteriumgericht interview over de gemaakte opdrachten. Er wordt tijdens het examen beoordeeld aan de hand van een rubric.

  Rubric Praktijkopdrachten Leidinggeven

  De praktijkopleider van het leerbedrijf en indien van toepassing, de onderwijsinstelling dienen onderstaande Voortgangstabel (pdf) in te vullen en te ondertekenen. Ook dit formulier moet bij de aanmelding voor het praktijkexamen worden geüpload.

  Voortgangstabel Praktijkopdrachten Leidinggeven

  Ter informatie voor zowel de kandidaat als de praktijkopleider van het leerbedrijf is er een handleiding beschikbaar m.b.t. de uit te werken praktijkopdrachten, de in te vullen voortgangstabel en de feedbackformulieren (zie onderstaande pdf).

  Handleiding praktijkopdrachten

Download PDF Deze pagina als PDF