logo

Beroepsgericht Engels

Beroepsgericht Engels is onderdeel van het diploma Coördinator beveiliging (beroepsgericht). Het kan echter ook als los certificaat behaald worden.

 • Aanmelden

  U kunt zich aanmelden voor examens via MijnSVPB.

 • Modelopgaven

  De examencommissie vindt het belangrijk dat onderwijsinstellingen en kandidaten zich goed kunnen voorbereiden op de SVPB examens.
  Voor de vakkennisexamens die worden afgenomen met computerbased testing (CBT) publiceren wij daarom een selectie modelopgaven.

  Deze modelopgaven zijn een afspiegeling van de opgaven die in het examen voorkomen en geven een goede indruk van de inhoud, de moeilijkheidsgraad en het taalgebruik.

  Modelopgaven Beroepsgericht Engels

  Als u meer wilt weten over de verschillende vraagvormen die kunnen voorkomen in onze examens, dan verwijzen wij u graag de animatie van ons voorbeeldexamen vraagtypen computerbased testing.

 • Examenprogramma

  Elk jaar worden de examenprogramma’s (opnieuw) vastgesteld door de examencommissie. De geldigheidsduur wordt vermeld in het examenprogramma.

  Beroepsgericht Engels 2021-2022
  Beroepsgericht Engels 2022-2023

 • Exameneisen

  De volgende exameneisen gelden per 1 augustus 2021:
  Exameneisen Beroepsgericht Engels

  De volgende gewijzigde exameneisen gelden per 1 augustus 2022 en worden geëxamineerd vanaf 1 januari 2023:
  Exameneisen Beroepsgericht Engels

Download PDF Deze pagina als PDF