logo

Beroepsgericht Engels

Beroepsgericht Engels is onderdeel van het diploma Coördinator beveiliging (beroepsgericht). Het kan echter ook als los certificaat behaald worden.

 • Aanmelden

  U kunt zich aanmelden voor examens via MijnSVPB.

 • Modelopgaven

  De examencommissie vindt het belangrijk dat onderwijsinstellingen en kandidaten zich goed kunnen voorbereiden op de SVPB examens.
  Voor de vakkennisexamens die worden afgenomen met computerbased testing (CBT) publiceren wij daarom een selectie modelopgaven.

  Deze modelopgaven zijn een afspiegeling van de opgaven die in het examen voorkomen en geven een goede indruk van de inhoud, de moeilijkheidsgraad en het taalgebruik. Het examen wordt afgenomen Questionmark. U kunt zelf het modelexamen maken in Questionmark. De antwoorden worden niet opgeslagen. Het modelexamen is alleen bedoeld zodat u weet wat u kunt verwachten.

  Modelexamen Beroepsgericht Engels 

 • Examenprogramma

  Elk jaar worden de examenprogramma’s (opnieuw) vastgesteld door de examencommissie. De geldigheidsduur wordt vermeld in het examenprogramma.

  Beroepsgericht Engels 2022-2023

 • Exameneisen

  De volgende exameneisen gelden per 1 augustus 2022 en worden geëxamineerd vanaf 1 september 2022:
  Exameneisen Beroepsgericht Engels

Download PDF Deze pagina als PDF