logo

Cameratoezicht

 • Aanmelden

  U kunt zich aanmelden voor examens via MijnSVPB.

 • Modelopgaven

  Voor het certificaat zijn verschillende modelexamens beschikbaar.

  De examencommissie vindt het belangrijk dat onderwijsinstellingen en kandidaten zich goed kunnen voorbereiden op de SVPB examens.
  Voor de vakkennisexamens die worden afgenomen met computerbased testing (CBT) publiceren wij daarom een selectie modelopgaven.

  Deze modelopgaven zijn een afspiegeling van de opgaven die in het examen voorkomen en geven een goede indruk van de inhoud, de moeilijkheidsgraad en het taalgebruik.

  Modelopgaven Basiskennis cameratoezicht

  Als u meer wilt weten over de verschillende vraagvormen die kunnen voorkomen in onze examens, dan verwijzen wij u graag de animatie van ons voorbeeldexamen vraagtypen computerbased testing.

  Nadere toelichting op Effectief waarnemen
  Dit examen start met 10 vragen (gesloten vragen, multiple choice). Daarna volgen drie opgaven aan de hand van video’s met 4 camerabeelden vanuit verschillende gezichtspunten (ook het tijdsverloop wordt bij de camerabeelden getoond). Na elke video volgen gesloten vragen. Tijdens het tonen van elke video mag de kandidaat aantekeningen maken van wat hij ziet.
  Via deze animatie wordt visueel de opzet van het examen Effectief waarnemen getoond.
  Deze video is een voorbeeld van de getoonde camerabeelden.

  Meer informatie over de gehanteerde cesuur en de omzettingstabellen vindt u onder Cijferbepaling.

 • Examenprogramma

  Elk jaar worden de examenprogramma’s (opnieuw) vastgesteld door de examencommissie. De geldigheidsduur wordt vermeld in het examenprogramma.

  Cameratoezicht 2021-2022
  Cameratoezicht 2022-2023

 • Exameneisen

Download PDF Deze pagina als PDF