logo

Cameratoezicht

 • Aanmelden

  U kunt zich aanmelden voor examens via MijnSVPB.

 • Modelopgaven

  Voor het certificaat zijn verschillende modelexamens beschikbaar.

  De examencommissie vindt het belangrijk dat onderwijsinstellingen en kandidaten zich goed kunnen voorbereiden op de SVPB examens.
  Voor de vakkennisexamens die worden afgenomen met computerbased testing (CBT) publiceren wij daarom een selectie modelopgaven.

  Deze modelopgaven zijn een afspiegeling van de opgaven die in het examen voorkomen en geven een goede indruk van de inhoud, de moeilijkheidsgraad en het taalgebruik. De theorie examens worden afgenomen Questionmark. U kunt zelf het modelexamen maken in Questionmark. De antwoorden worden niet opgeslagen. Het modelexamen is alleen bedoeld zodat u weet wat u kunt verwachten.

  Modelexamen Basiskennis cameratoezicht

  Als u meer wilt weten over de verschillende vraagvormen die kunnen voorkomen in onze examens, dan verwijzen wij u graag de animatie van ons voorbeeldexamen vraagtypen computerbased testing.

  Nadere toelichting op Effectief waarnemen
  Dit examen start met 10 vragen (gesloten vragen, multiple choice). Daarna volgen drie opgaven aan de hand van video’s met 4 camerabeelden vanuit verschillende gezichtspunten (ook het tijdsverloop wordt bij de camerabeelden getoond). Na elke video volgen gesloten vragen. Tijdens het tonen van elke video mag de kandidaat aantekeningen maken van wat hij ziet. Het examen wordt afgenomen Questionmark. U kunt zelf het modelexamen maken in Questionmark. De antwoorden worden niet opgeslagen. Het modelexamen is alleen bedoeld zodat u weet wat u kunt verwachten.

  Modelexamen Effectief waarnemen 

  Meer informatie over de gehanteerde cesuur en de omzettingstabellen vindt u onder Cijferbepaling.

 • Examenprogramma

  Elk jaar worden de examenprogramma’s (opnieuw) vastgesteld door de examencommissie. De geldigheidsduur wordt vermeld in het examenprogramma.

  Cameratoezicht 2022-2023
  Cameratoezicht 2023-2024

 • Exameneisen

Download PDF Deze pagina als PDF