logo

Particulier onderzoeker

 • Aanmelden

  U kunt zich aanmelden voor examens via MijnSVPB.

  Kandidaten uit België (of andere EU-landen) kunnen zich niet digitaal aanmelden voor examens aangezien de betaalmodule iDEAL niet is ingericht voor buitenlandse betalingen. Deze kandidaten wordt verzocht zich eerst te registreren in MijnSVPB en een ID-bewijs te uploaden. Vervolgens kan er telefonisch contact worden opgenomen met onze afdeling planning om in overleg een examendatum af te spreken, die vervolgens per e-mail bevestigd dient te worden.

 • Modelopgaven

  Voor het diploma Particulier Onderzoeker is een aantal modelexamens beschikbaar.

  De examencommissie vindt het belangrijk dat onderwijsinstellingen en kandidaten zich goed kunnen voorbereiden op de SVPB examens.
  Voor de vakkennisexamens die worden afgenomen met computerbased testing (CBT) publiceren wij daarom een selectie modelopgaven.

  Deze modelopgaven zijn een afspiegeling van de opgaven die in het examen voorkomen en geven een goede indruk van de inhoud, de moeilijkheidsgraad en het taalgebruik.

  De theorie examens worden afgenomen in Questionmark. U kunt zelf het modelexamen maken in Questionmark. De antwoorden worden niet opgeslagen. Het modelexamen is alleen bedoeld zodat u weet wat u kunt verwachten.

  Modelexamen Basiskennis particulier onderzoek
  Modelexamen Wettelijke kaders particulier onderzoek

  Als u meer wilt weten over de verschillende vraagvormen die kunnen voorkomen in onze examens, dan verwijzen wij u graag de animatie van ons voorbeeldexamen vraagtypen computerbased testing.

  Voor het examenonderdeel Onderzoek en rapportage is een modelexamen met bijlagen beschikbaar en een voorbeeld uitwerking. Ten aanzien van de gegeven antwoorden in de modeluitwerking geldt dat er soms alternatieven zijn die ook juist zijn. Of een antwoord juist is wordt beoordeeld door onze correctoren.
  Modelexamen Onderzoek en rapportage
  Bijlagen bij modelexamen Onderzoek en rapportage
  Uitwerking Onderzoek en rapportage

  Meer informatie over de gehanteerde cesuur en de omzettingstabellen vindt u onder Cijferbepaling.

 • Examenprogramma

  Elk jaar worden de examenprogramma’s (opnieuw) vastgesteld door de examencommissie. De geldigheidsduur wordt vermeld in het examenprogramma.

  Particulier onderzoeker 2022
  Particulier onderzoeker 2023

 • Exameneisen

  Exameneisen Basiskennis Particulier onderzoek
  Exameneisen Wettelijke kaders Particulier onderzoek

  De exameneisen van Onderzoek en rapportage zijn geïntegreerd in de exameneisen van bovenstaande examenonderdelen.

Download PDF Deze pagina als PDF