Hier vind je alle informatie over hoe SVPB de examenuitslagen verwerkt.

Voorlopige en definitieve uitslag

Na het afleggen van een examen ontvang je de voorlopige uitslag (behalve bij open werk examens). Aan deze uitslag kunnen geen rechten worden ontleend. De definitieve uitslag wordt later vastgesteld na een uitgebreide controle door examencommissie of het examen zonder onregelmatigheden is verlopen. Zie voor meer informatie onze pagina cijfervaststelling en -bepaling.

Bekendmaking definitieve uitslag

De definitieve uitslag wordt bekend gemaakt via:

  • MijnSVPB: log in op je persoonlijke MijnSVPB-account om je uitslag te bekijken.
  • Een e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres.

Verzending certificaten en diploma’s

Als je alle examens definitief behaald hebt en voldoet aan de andere voorwaarden, sturen we je certificaat of diploma:

  • Rechtstreeks naar de onderwijsinstelling waar je de opleiding hebt gevolgd, of
  • naar het bij SVPB bekende postadres als je de opleiding via zelfstudie hebt gevolgd.

Check hieronder de verwerkingstijd van je examen

De verwerkingstijd van de uitslag is afhankelijk van de examenvorm.

Voor vakkennisexamens (ook wel cbt-examens of computer based examens) geldt een verwerkingstijd van 10 werkdagen, voor open werk 20 werkdagen en voor vaardigheid (ook wel praktijkexamens) 10 werkdagen.

Als voorbeeld zie je hieronder de verwerkingstijden per examenonderdeel van de diploma’s Beveiliger N2 en Beveiliger N3.

Diploma: Beveiliger N2

ExamenonderdeelExamenvormVerwerkingstijd
Veiligheid en beveiliging basisVakkennis10 werkdagen
Wet- en regelgeving basisVakkennis10 werkdagen
Waarnemen basisVakkennis10 werkdagen
Specifiek rapporteren basisOpen werk20 werkdagen
Doelmatig optreden basisVaardigheid10 – 20 werkdagen

Diploma: Beveiliger N3

ExamenonderdeelExamenvormVerwerkingstijd
Kennis van uitvoering en situationele coördinatieVakkennis10 werkdagen
Analyse en InstructieOpen werk20 werkdagen
Beroepsgericht EngelsVakkennis10 werkdagen
Praktijkopdrachten Situationeel aansturenMondeling10 werkdagen
Praktijkopdrachten Borgen kwaliteit   Mondeling10 werkdagen