De examencommissie vindt het belangrijk dat onderwijsinstellingen en kandidaten zich goed kunnen voorbereiden op de SVPB-examens. Dat kan met de modelopgaven. Deze modelopgaven geven een goede indruk van de inhoud, de moeilijkheidsgraad en het taalgebruik.

Modelopgaven kunnen worden gemaakt in het toetsprogramma waarin ook het examen wordt afgenomen. Let op: de uitwerkingen worden niet opgeslagen. De modelopgaven voor Doelmatig optreden basis worden in een pdf aangeboden.

SVPB biedt geen proefexamens aan. Eventuele andere aanbieders van dit soort materiaal zijn niet aan SVPB verbonden. 

Voor het diploma Beveiliger N2 en het certificaat Beveiliging B zijn verschillende modelopgaven beschikbaar:

Toelichting op Veiligheid en beveiliging basis
Dit examen bestaat uit vier vragenblokken. Ieder vragenblok begint met een animatie die de context van de vragen schetst. De animatie kan tijdens het examen meerdere keren bekeken worden. Elk vragenblok bestaat uit 10 vragen.

Toelichting op Wet- en regelgeving basis
Dit examen bestaat uit 40 multiple-choice vragen.

Toelichting op Waarnemen basis
Bij dit examen worden twee verschillende video’s elk één keer getoond. Tijdens het kijken van de video’s mag de kandidaat aantekeningen maken van wat hij ziet en hoort. Direct na elke video krijgt de kandidaat via de computer 10 vragen die hij moet beantwoorden.

Uitwerking specifiek rapporteren basis

Toelichting op Specifiek rapporteren basis
Voor het examenonderdeel Specifiek rapporteren basis is een modelopgave beschikbaar en een voorbeeld uitwerking. Ten aanzien van de gegeven antwoorden in de modeluitwerking geldt dat er soms alternatieven zijn die ook juist zijn. Of een antwoord juist is wordt beoordeeld door de correctoren. Deze uitwerking zou in ieder geval een voldoende opleveren.

Doelmatig optreden

Voor het examenonderdeel Doelmatig optreden basis zijn de volgende modelopgaven beschikbaar:

Modelexamen Beveiliger N2 – 25690 opdracht brand en sluitronde + porto 1
Modelexamen Beveiliger N2 – 25690 brandgevaarlijke situatie + agressie + porto
Modelexamen Beveiliger N2-25690 marktonderzoek + Engels
Modelexamen 25690 basisberoepshouding
Beveiliger N2 (crebo 25690) inhoud proeven

Het examen Doelmatig optreden basis bestaat uit drie proeven en de beoordeling van de basisberoepshouding. Elke proef dekt één van de drie kerntaken af. De drie kerntaken zijn: preventief, repressief en dienstverlenend handelen. Voor elke proef is de maximale score 25 punten, voor de basisberoepshouding geldt ook een maximale score van 25 punten. De maximale score voor het examenonderdeel Doelmatig optreden basis is dus 100 punten (cijfer 10). Voor een voldoende resultaat moet voor elke proef ten minste 13 punten worden behaald en in totaal een minimale score van minimaal 55 punten (cijfer 6). Een korte beschrijving van de inhoud van de proeven is te vinden in het document ‘inhoud proeven’.

Handboek PEC BV

Tijdens de praktijkexamens wordt gebruik gemaakt van het voorbeeldbedrijf PEC BV. In het Handboek PEC BV en het Organisatieschema PEC BV vind je achtergrondinformatie, zoals algemene en tijdelijke instructies.

Handboek PEC BV
Organisatieschema PEC BV