Vakkennisexamens

Bij vakkennisexamens wordt de noodzakelijke kennis getoetst met behulp van de computer. We noemen dit ook wel computerbased testing of CBT-examens. Vragen of blokken vragen kunnen worden ingeleid met een animatie. Bij deze examenvorm wordt veelal gebruik gemaakt van gesloten vragen waarbij één of meer juiste antwoorden gekozen moet worden. Soms zijn het vragen waarbij een woord of getal ingevuld moet worden.

Meer weten over de verschillende vraagvormen die kunnen voorkomen bij vakkennisexamens? Bekijk de video:

Bij vakkennisexamens is het mogelijk om de vragen te laten voorlezen door de voorleessoftware. Let op: voor het examenonderdeel Beroepsgericht Engels is er geen voorleessoftware beschikbaar. Het voorlezen gebeurt via Readspeaker. Hiermee kan de kandidaat alle tekst op het scherm laten voorlezen door op een knop te klikken. 

Lees hier de instructie voor Readspeaker
Wat wordt wel en niet voorgelezen door Readspeaker:

VraagvormWat wordt er voorgelezen?
Multiple ChoiceAlles
Multiple responseAlles
Matching/RankingAlleen de vraag wordt voorgelezen
MatrixAlles (de antwoordopties worden niet automatisch voorgelezen. Die kun je wel selecteren en laten voorlezen).
InvulvraagDe (vraag) zin wordt voorgelezen, de antwoordopties worden niet voorgelezen.

Bij open werk examens wordt een probleem of casus voorgelegd, ontleend aan de beroepspraktijk. Op basis van deze casus voer je een of meerdere opdrachten uit. In sommige gevallen wordt de casus op papier voorgelegd en uitgewerkt in Word. In andere gevallen worden de casus of opdrachten, al dan niet met een animatie, getoond in het toets-systeem. De uitwerking wordt dan ook gemaakt in het toets-systeem. 

Een examen waarbij een gestructureerd gesprek wordt gevoerd over (beroeps)situatie(s) waarin bepaalde competenties zijn getoond, bijvoorbeeld praktijkopdrachten of de beroepspraktijkvorming. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de STARR methodiek. 

Vaardigheidsexamens

Dit is een examen waarbij gedemonstreerd moet worden dat de kandidaat beschikt over bepaalde beroepsvaardigheden en deze kan toepassen in beroepssituaties. Dit examen kan uit een of meerdere opdrachten bestaan, die representatief zijn voor het handelen van (aankomende) beroepsbeoefenaren. De opdrachten worden uitgevoerd in een gesimuleerde praktijksituatie. 

Praktijkexamen Beveiliger N2 

Benieuwd naar de gang van zaken bij de afname van het examenonderdeel Praktisch handelen basis? Bekijk de animatie. Afname van Doelmatig optreden basis is vergelijkbaar.

Krijg een indruk van de gang van zaken tijdens het praktijkexamen Beveiliger. Bekijk de video:

Praktijkexamen Coördinator Beveiliging

Krijg een indruk van de gang van zaken bij een praktijkexamen Coördinator Beveiliging in het examencentrum SVPB in Amersfoort. Bekijk de video. Afname van het praktijkexamen Beveiliger N3 is vergelijkbaar.