Het volledige proces van ontwikkeling, afname en beoordeling van de SVPB-examens vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de examencommissie SVPB. De examencommissie bestaat uit leden die werkzaam en deskundig zijn op het gebied van beveiliging en/of examinering. Elk jaar publiceert de examencommissie haar jaarverslag.

Jaarverslag examencommissie 2022

Kwaliteitsborging

De examencommissie houdt toezicht op de kwaliteit van examinering door middel van steekproeven, audits en evaluatiegegevens. De examencommissie wordt hierbij inhoudelijk ondersteund door de vaststellingsadviescommissie (VAC). De VAC ondersteunt de examencommissie met haar deskundige en onafhankelijke oordeel over de samenstelling van de examenprogramma’s, -eisen en -items.

De examencommissie laat stelselmatig examens visiteren door interne auditoren om zo de kwaliteit van de examenfunctionarissen te kunnen borgen. Daarnaast voert de examencommissie zelf steekproeven uit op examens.

Voor het afnemen en beoordelen van examens laat de examencommissie zich bij staan door examenleiders (vakkennisexamens), examinatoren (praktijkexamens) en correctoren (open werk examens). Collectief worden zij examenfunctionarissen genoemd. Voor elke rol is een apart functie- en wervingsprofiel opgesteld:

Functieprofielen examenfunctionarissen

Voor het ontwikkelen van examenonderdelen (van de examenprogramma’s en exameneisen tot de examenitems) wordt gebruikgemaakt van vakinhoudelijk deskundigen die onder begeleiding van een toetsdeskundig-adviseur de benodigde producten ontwikkelen volgens de aanwijzingen zoals beschreven in het Handboek examenontwikkeling van SVPB.