SVPB laat elke drie jaar een audit uitvoeren door CIIO op de ontwikkeling van valide mbo-exameninstrumenten. Het CIIO auditteam doet uitvoerig documentenonderzoek en spreekt tijdens een locatiebezoek diverse medewerkers en leden van de examencommissie.

In 2021 heeft het auditteam weer een positief advies uitgebracht aan de certificatiebeslisser. De wijze waarop SVPB de ontwikkeling van de mbo-examens heeft vormgegeven voldoet aan de geldende organisatie-, proces-en producteisen.
SVPB is sinds juli 2018 gecertificeerd. De volgende audit staat gepland voor 2023.