Stichting Vakbekwaamheid Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) is het kennis- en expertisecentrum voor opleidings- en examineringsvraagstukken voor de bedrijfstak Particuliere Beveiliging. SVPB zet freelance examinatoren in voor het afnemen van praktijkexamens en correctoren voor het beoordelen van schriftelijke examens. Wij zijn op zoek naar:

  • Examinator Beveiliger niveau 2
  • Corrector particulier onderzoeker
  • Corrector persoonsbeveiliger  
Profiel Examinator SVPB
Profiel Corrector SVPB