Na 23 jaar legt Eugène Wolf op 1 april 2024 zijn functie van directeur-bestuurder neer. Op de vraag ‘hoe kijk je terug op al die jaren?’ is zijn antwoord:

‘Sinds 2000 heb ik vorm mogen geven aan de inhoud en examinering van de mbo-kwalificatiestructuur voor de sector Particuliere Beveiliging en belangrijke branche-opleidingen zoals bijvoorbeeld Event Security Officer, Particulier Onderzoeker, Persoonsbeveiliging, Havenbeveiliger, Alarmcentralist en Persoonsbeveiliger. Dat altijd in samenwerking met bevlogen SVPB-collega’s en met erg veel experts uit de bedrijfstak en het onderwijs. Door die hechte samenwerking is veel bereikt. SVPB heeft zich in de loop van al die jaren daardoor bewezen als betrouwbare partner voor de onafhankelijke beoordeling van kennis en expertise voor beroepen in de sector Particuliere beveiliging. Het streven is altijd geweest dat iedere examenkandidaat moet kunnen vertrouwen op de waarde van het diploma of certificaat van SVPB. Ik ben trots op SVPB en de sector waarvoor we werken. Het was een eer om dat al die jaren te mogen doen.’

Ard van der Steur, voorzitter van de Raad van Toezicht SVPB, reageert als volgt op het vertrek van Eugène.

‘Eugène heeft ervoor gezorgd dat SVPB zich heeft ontwikkeld tot een toonaangevende en betrouwbare organisatie voor leren, beoordelen en examineren in de beveiligingsbranche. Steeds met aandacht voor de belangen van de sector in zijn algemeenheid en die van de bedrijven, hun medewerkers, studenten én de onderwijsinstellingen in het bijzonder. We zijn hem veel dank verschuldigd. SVPB is klaar voor de toekomst en we zijn hem erkentelijk dat hij beschikbaar blijft als adviseur om de ambities van de bedrijfstak verder vorm te geven.’

Vanaf 1 april 2024 nemen Jeroen Mulder en Riny van Nuland de rol van Eugène over. Zij maken nu al deel uit van het directie/managementteam van SVPB.