Vanaf 1 september 2023 kunnen voor de examenonderdelen Praktijkopdrachten Situationeel aansturen en Praktijkopdrachten Borgen kwaliteit alleen nog de praktijkopdrachten ‘versie september 2022’ gebruikt worden. Zie voor meer informatie de tekst onder ‘Praktijkopdrachten’ bij Beveiliger N3.