Per juni 2023 is Daniël de Jong toegetreden als lid van de Raad van Toezicht van de SVPB. Naast Daniël bestaat de Raad van Toezicht uit: Ard van der Steur, Guus de Wit en Sjerp Holterman.

Daniël is eigenaar van AVAQ. AVAQ is een familiebedrijf, actief sinds 1998 als onafhankelijk beveiligings-, advies- en onderzoeksbureau in Nederland en België. Naast zijn werkzaamheden als security consultant en fraude- en incident onderzoeker bekleed hij diverse nevenfuncties in het veiligheids- en beveiligingsdomein, waaronder: bestuurslid VNO-NCW Flevoland met de portefeuille ‘veilig ondernemen’, strategisch adviseur Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland, bestuurslid Vereniging Beveiligingsprofessionals Nederland (VBN) en is hij lid van de Stuurgroep Platform Veilig Ondernemen Midden-Nederland (PVO-MN).

Voor zijn diploma Particulier Onderzoeker deed hij zelf ook examen bij het examencentrum SVPB: “Ik kende het examencentrum al vanuit mijn eigen examinering destijds. Daarnaast had ik onlangs het genoegen om mee te kijken met een examen Beveiliger niveau 2. Mooi om de bevlogenheid en professionaliteit van de examinatoren te zien.” Doormiddel van zijn kennis van de securitybranche en ervaring als bestuurder is hij ervan overtuigd een waardevolle bijdrage te kunnen leveren als toezichthouder.