De examencommissie ontvangt regelmatig verzoeken om het gebruik van een woordenboek tijdens de theorie-examens toe te staan. Op dit moment is het zo dat de examencommissie van de opleider hiervoor toestemming moet geven, waarna de examencommissie van SVPB het verzoek goedkeurt. De examenkandidaat ontvangt een brief die geprint getoond moet worden aan de examenleider. 

Van 1 september 2023 tot 31 december 2023 houdt de SVPB een pilot: elke kandidaat mag bij de theorie-examens (CBT) één vertalend woordenboek meenemen naar het examen. De volgende voorwaarden zijn van toepassing: 

  • Eén vertalend woordenboek per kandidaat, dus vreemde taal-Nederlands of Nederlands-vreemde taal, eventueel in één bundel. Een verklarend woordenboek (Nederlands-Nederlands) is NIET toegestaan. 
  • Het is een hard-copy, ‘schoon’ woordenboek; er mogen geen aantekeningen, markeringen, briefjes of andere toevoegingen in het boek staan. 
  • Bij binnenkomst controleert de examenleider het woordenboek. Als niet aan de voorwaarden is voldaan mag de examenleider het gebruik van het woordenboek alsnog weigeren. De examenleider meldt dit ook aan SVPB. De examencommissie van SVPB kan achteraf alsnog besluiten het behaalde resultaat ongeldig te verklaren, omdat sprake is van fraude. Na 31 december 2023 zal SVPB de pilot met betrokkenen evalueren en besluiten of dit onderdeel wordt van de standaardprocedure.