De kwaliteit van de SVPB-examinering en -dienstverlening wordt op verschillende manieren gecontroleerd. Onder meer door kandidaten regelmatig te bevragen over hun ervaringen over de vakkennis- en praktijkexamens. Dit gebeurt aan de hand van gestandaardiseerde vragenlijsten. De resultaten worden elk half jaar verzameld en hier gepubliceerd.

SVPB vraagt ook haar contractpartners, de onderwijsinstellingen, periodiek naar hun tevredenheid over de opzet van examens, de administratieve processen, de informatievoorziening en communicatie. De resultaten hiervan worden gepubliceerd op de pagina Verslagen.

Kandidaattevredenheid – 1-7-2023 t/m 31-12-2023
Kandidaattevredenheid – 1-03-2023 t/m 30-06-2023
Kandidaattevredenheid – 1-11-2022 t/m 28-02-2023