De examencommissie vindt het belangrijk dat onderwijsinstellingen en kandidaten zich goed kunnen voorbereiden op de SVPB-examens. Dat kan met de modelopgaven. Deze modelopgaven geven een goede indruk van de inhoud, de moeilijkheidsgraad en het taalgebruik.

Modelopgaven kunnen worden gemaakt in het toetsprogramma waarin ook het examen wordt afgenomen. Let op: de uitwerkingen worden niet opgeslagen.

SVPB biedt geen proefexamens aan. Eventuele andere aanbieders van dit soort materiaal zijn niet aan SVPB verbonden. 

Voor het diploma Particulier Onderzoeker zijn verschillende modelopgaven beschikbaar:

Toelichting op Onderzoek en rapportage
Voor het examenonderdeel Onderzoek en rapportage is een modelexamen met voorbeeldantwoorden beschikbaar. Bekijk ook de bijlagen. Ten aanzien van de gegeven antwoorden in de modeluitwerking geldt dat er soms alternatieven zijn die ook juist zijn. De correctoren beoordelen of een antwoord juist is.

Modelexamen Onderzoek en Rapportage
Bijlagen bij modelexamen Onderzoek en Rapportage
Uitwerking Onderzoek en Rapportage