In 2023 zijn er in V:base 9.574 praktijkovereenkomsten Beveiliger geregistreerd. Dat is een groei van 34% ten opzichte van de 7.169 praktijkovereenkomsten in 2022.

Verdeling praktijkovereenkomsten over de leerwegen:

  • BBL 60%
  • BOL 21%
  • Derde leerweg 19%