In het examenprogramma staan standaard vrijstellingen die gelden voor dat examen. Er zijn ook niet-standaard vrijstellingen, die kun je aanvragen per e-mail: info@svpb.nl. De examencommissie SVPB beoordeelt de aanvraag en bepaalt of de aanvrager vrijstelling krijgt.