Op 12 maart 2015 trad de zogenoemde spijtoptantenregeling in werking. Deze regeling betreft een uitwerking van de discretionaire bevoegdheid die de korpschef heeft ten aanzien van het onderbreken of verlengen van de praktijkopleiding voor beveiligingspersoneel, die normaliter maximaal twaalf maanden duurt, zoals vermeld in artikel 5 van de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

Gezien de huidige omstandigheden in de branche, mede veroorzaakt door de COVID19 pandemie, heeft de portefeuillehouder Korpscheftaken recent de voorwaarden en voor verlening van de groene legitimatiebewijzen en de spijtoptantenregeling aangepast.

Voorwaarden verlenging groene legitimatiebewijzen en spijtoptantenregeling

De gewijzigde toepassing van artikel 5 lid 4 van de Rpbr door de portefeuillehouder Korpscheftaken brengt volgens SVPB een duidelijk voordeel met zich mee voor zowel aspiranten als beveiligingsorganisaties. Vooral de verkorting van de periode voor de spijtoptanten kan in deze tijd van krapte en onzekerheid een groot verschil maken voor kandidaten die moeten stoppen of kort geleden gestopt zijn met de opleiding Beveiliger. Voorheen moesten zij vaak drie tot vier jaar wachten op een nieuwe mogelijkheid om met een groen legitimatiebewijs beroepspraktijkvorming te kunnen volgen bij een particulier beveiligingsbedrijf. Voor veel kandidaten betekende dit dat zij een andere richting insloegen; een andere opleiding gingen volgen of in een andere branche werk vonden. De verkorte periode maakt het mogelijk om binnen korte tijd de opleiding Beveiliger te kunnen hervatten. SVPB verwacht dat dit leidt tot behoud van gemotiveerde kandidaten en positief bijdraagt aan de benodigde instroom van beveiligers in de beveiligingsbranche.