De examencommissie vindt het belangrijk dat onderwijsinstellingen en kandidaten zich goed kunnen voorbereiden op de SVPB-examens. Dat kan met de modelopgaven. Deze modelopgaven geven een goede indruk van de inhoud, de moeilijkheidsgraad en het taalgebruik.

Modelopgaven kunnen worden gemaakt in het toetsprogramma waarin ook het examen wordt afgenomen. Let op: de uitwerkingen worden niet opgeslagen.

SVPB biedt geen proefexamens aan. Eventuele andere aanbieders van dit soort materiaal zijn niet aan SVPB verbonden. 

Voor het diploma Beveiliger N3 zijn verschillende modelopgaven beschikbaar:

Toelichting op Analyse en Instructie
Voor het examenonderdeel Analyse en Instructie is een modelexamen met voorbeeldantwoorden beschikbaar. Voor de voorbeeldantwoorden geldt dat er soms alternatieven zijn die ook juist zijn. De correctoren beoordelen of een antwoord juist is.
Deze uitwerking zou in ieder geval een voldoende opleveren.

Uitwerking Analyse en Instructie per 1-1-2024