De examencommissie vindt het belangrijk dat onderwijsinstellingen en kandidaten zich goed kunnen voorbereiden op de SVPB-examens. Dat kan met de modelopgaven. Deze modelopgaven geven een goede indruk van de inhoud, de moeilijkheidsgraad en het taalgebruik.

Modelopgaven kunnen worden gemaakt in het toetsprogramma waarin ook het examen wordt afgenomen. Let op: de uitwerkingen worden niet opgeslagen.

SVPB biedt geen proefexamens aan. Eventuele andere aanbieders van dit soort materiaal zijn niet aan SVPB verbonden. 

Voor Beroepsgericht Engels zijn verschillende modelopgaven beschikbaar: