logo

Cameratoezicht

 • Aanmelden

  U kunt zich aanmelden voor examens via MijnSVPB.

 • Modelexamens

  Voor het certificaat zijn verschillende modelexamens beschikbaar.

  De examencommissie vindt het belangrijk dat onderwijsinstellingen en kandidaten zich goed kunnen voorbereiden op de SVPB examens.
  Voor de vakkennisexamens die worden afgenomen met computerbased testing (CBT) publiceren wij daarom een selectie modelopgaven.

  Deze modelopgaven zijn een afspiegeling van de opgaven die in het examen voorkomen en geven een goede indruk van de inhoud, de moeilijkheidsgraad en het taalgebruik.

  Modelopgaven Basiskennis cameratoezicht

  Als u meer wilt weten over de verschillende vraagvormen die kunnen voorkomen in onze examens, dan verwijzen wij u graag de animatie van ons voorbeeldexamen vraagtypen computerbased testing.

  Modelexamen Effectief waarnemen
  Voor het modelexamen is Flash nodig en moet Flash geactiveerd zijn.
  Als het filmpje niet gedownload kan worden, is het aan te raden is om Chrome of Firefox als browser te gebruiken of een downgrade te doen van internet explorer naar versie 9.
  Antwoorden modelexamen Effectief waarnemen
  Scoremodellen Effectief waarnemen

  Meer informatie over de gehanteerde cesuur en de omzettingstabellen vindt u onder Cijferbepaling.

 • Examenprogramma

  Elk jaar worden de examenprogramma’s (opnieuw) vastgesteld door de examencommissie. De geldigheidsduur wordt vermeld in het examenprogramma.

  Cameratoezicht

 • Exameneisen

Download PDF Deze pagina als PDF