logo

Beveiliging in de zorg

 • Aanmelden

  U kunt zich vanaf oktober 2018 aanmelden voor examens via MijnSVPB.

 • Examenprogramma

  Elk jaar worden de examenprogramma’s (opnieuw) vastgesteld door de examencommissie. De geldigheidsduur wordt vermeld in het examenprogramma.

  Beveiliging in de zorg

 • Exameneisen

 • Praktijkopdrachten

  Praktijkopdrachten Beveiliging in de zorg

  Voor het examenonderdeel Praktijkopdrachten Beveiliging in de zorg dient de kandidaat in de beroepspraktijk opdrachten uit te voeren. Deze opdrachten staan in onderstaand Wordbestand en moeten ook in dit Wordbestand worden uitgewerkt. Bij de aanmelding voor het praktijkexamen moet dit bestand worden omgezet in pdf en vervolgens worden geüpload in MijnSVPB.

  Praktijkopdrachten Beveiliging in de zorg

  De praktijkopleider van het leerbedrijf en de onderwijsinstelling dienen onderstaande Voortgangstabel (pdf) in te vullen en te ondertekenen. Ook dit formulier moet bij de aanmelding voor het praktijkexamen worden geüpload.

  Voortgangstabel Beveiliging in de zorg

  Handleiding praktijkopdrachten

  Ter informatie voor de praktijkopleider van het leerbedrijf is er een handleiding beschikbaar m.b.t. de uit te werken praktijkopdrachten en de in te vullen voortgangstabel (zie onderstaand pdf)

  Handleiding praktijkopdrachten

Download PDF Deze pagina als PDF