logo

Basisopleiding Centralist Alarmcentrale (BoCA)

 • Aanmelden

  Aanmelden in MijnSVPB voor de examens BoCA verloopt via de onderwijsinstelling Minerva.
 • Modelexamens

  Voor het certificaat Basisopleiding Centralist Alarmcentrale zijn verschillende modelexamens beschikbaar.

  De examencommissie vindt het belangrijk dat onderwijsinstellingen en kandidaten zich goed kunnen voorbereiden op de SVPB examens.
  Voor de vakkennisexamens die worden afgenomen met computerbased testing (CBT) publiceren wij daarom een selectie modelopgaven.

  Deze modelopgaven zijn een afspiegeling van de opgaven die in het examen voorkomen en geven een goede indruk van de inhoud, de moeilijkheidsgraad en het taalgebruik.

  Modelopgaven Basiskennis alarmcentrales
  Modelopgaven Wettelijke kaders BVL 2

  Als u meer wilt weten over de verschillende vraagvormen die kunnen voorkomen in onze examens, dan verwijzen wij u graag de animatie van ons voorbeeldexamen vraagtypen computerbased testing.

  Per 1-1-2014 nieuwe examensystematiek voor Effectief waarnemen
  De manier om het examen af te nemen is grondig gewijzigd en sluit hierdoor beter aan bij de praktijk. In plaats van één film die 20 minuten duurt krijgt de kandidaat opeenvolgend drie verschillende films van elk 12 minuten te zien. De gebeurtenissen die plaatsvinden zijn geregistreerd vanuit vier verschillende camerastandpunten. De vier verschillende camerabeelden worden via het beeldscherm van een PC vertoond en kunnen afzonderlijk van elkaar vergroot worden zodat één van de beelden beter bekeken kan worden. Op het moment dat een incident waargenomen wordt, kan direct aangegeven worden om wat voor incident het gaat. Vervolgens is het mogelijk om een signalement van de verdachte op te geven. Er kunnen vijf kenmerken gegeven worden: er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen primaire en secundaire kenmerken.

  Modelexamen Effectief waarnemen
  Als het filmpje niet gedownload kan worden, is het aan te raden is om Chrome of Firefox als browser te gebruiken of een downgrade te doen van internet explorer naar versie 9.
  Antwoorden modelexamen Effectief waarnemen
  Scoremodellen Effectief waarnemen

  Meer informatie over de gehanteerde cesuur en de omzettingstabellen vindt u onder Cijferbepaling.

 • Examenprogramma

  Elk jaar worden de examenprogramma’s (opnieuw) vastgesteld door de examencommissie. De geldigheidsduur wordt vermeld in het examenprogramma.

  Basisopleiding Centralist Alarmcentrale (BoCA)

 • Exameneisen

 • Praktijkopdrachten

  Voor het examenonderdeel Praktijkopdrachten BoCA dient de kandidaat in de beroepspraktijk opdrachten uit te voeren. Deze opdrachten staan in onderstaand Wordbestand en moeten ook in dit Wordbestand worden uitgewerkt. Bij de aanmelding voor het praktijkexamen moet dit bestand worden omgezet in pdf en vervolgens geüpload in MijnSVPB.

  Praktijkopdrachten BoCA

  De praktijkopleider van het leerbedrijf en de onderwijsinstelling dienen onderstaande Voortgangstabel (pdf) in te vullen en te ondertekenen. Ook dit formulier moet bij de aanmelding voor het praktijkexamen worden geüpload.

  Voortgangstabel Praktijkopdrachten BoCA

  Ter informatie voor de praktijkopleider van het leerbedrijf is er een handleiding beschikbaar m.b.t. de uit te werken praktijkopdrachten en de in te vullen voortgangstabel (zie onderstaand pdf).

  Handleiding praktijkopdrachten

Download PDF Deze pagina als PDF