V:base wordt gebruikt voor het afgeven van verklaringen voor legitimatiebewijzen voor gediplomeerde beveiligers en aspirant-beveiligers.

V:base

V:base is de applicatie voor de afgifte van verklaringen met betrekking tot de diploma- en opleidingseisen waaraan medewerkers van particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus moeten voldoen. Medewerkers van particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus kunnen in V:base een SVPB-verklaring downloaden. Deze verklaring is één van de bijlagen die de organisatie bij Politie / KMar moet indienen als onderdeel van de aanvraag van het legitimatiebewijs.

Registratie aspirant-beveiliger

Erkende leerbedrijven kunnen de aspiranten-passen voor Beveiliger alleen voor een aspirant-beveiliger aanvragen bij de politie of KMar als een praktijkovereenkomst (POK) is afgesloten die is geregistreerd in V:base.

Om een POK te kunnen registreren moeten de persoonsgegevens van de (toekomstige) aspirant beveiliger bij SVPB bekend zijn. Dit is het geval als er al een keer examen is aangevraagd bij SVPB. Een deelnemer die nog niet bekend is bij de SVPB moet zich registreren via MijnSVPB

Registreren besluit Ministerie van Justitie en Veiligheid

Besluiten tot erkenning van EU-beroepskwalificaties kunnen in het diplomaregister van SVPB worden opgenomen als ze de sector Particuliere Beveiliging betreffen. Dit is het geval als de Minister van Justitie en Veiligheid op uw verzoek en op grond van artikel 5 lid sub k, artikel 7a lid 1, artikel 9 lid 1, artikel 9 lid 3, artikel 10 lid 2 en/of artikel 11a lid 1 van de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties (Rpbr) uw beroepskwalificaties, behaald in een andere lidstaat van de Europese Unie, heeft erkend.

SVPB kan op verzoek de EU-erkenning opnemen in het landelijke diplomaregister. Daardoor:

  • kunnen werkgevers ten behoeve van de aanvraag van een legitimatiebewijs, een SVPB-verklaring voor degene die de erkenning heeft verkrijgen. Is de EU-erkenning digitaal vastgelegd, dan blijft die registratie bestaan, ook bij verlies van documenten;
  • is het mogelijk, afhankelijk van de inhoud van de erkenning, door te stromen naar vervolgexamens die de SVPB aanbiedt.

Aan het registreren van het besluit en opstellen en afgeven van een verklaring zijn kosten verbonden

Tarief excl. btw
Tarief incl. btw
Registratie besluit Justis (EU-kwalificaties)
Registratie besluit Justis (EU-kwalificaties)
€ 55,50
€ 67,16

De bekendmaking van de EU-erkenning wordt vóór opname in het SVPB-diplomaregister geverifieerd bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Als registratie mogelijk blijkt en de betaling is ontvangen, wordt EU-erkenning in het diplomaregister opgenomen.

De registratie en de bevestiging van het besluit Ministerie van Justitie en Veiligheid kunnen aangevraagd worden met het digitale aanvraagformulier registreren besluit.

Aanvraag registratie besluit ministerie van Justitie en Veiligheid

Hierbij verzoek ik SVPB om het besluit van het ministerie van Justitie en Veiligheid op te nemen in haar landelijke diplomaregister.

DD dash MM dash JJJJ

Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 100 MB.
Account in MijnSVPB?(Vereist)