Het kan prettig zijn voor kandidaten om hun SVPB-examens in een vertrouwde omgeving af te leggen. Dat kan alleen als een onderwijsinstelling beschikt over een SVPB geregistreerd Theorie-examencentrum (TEC). Uitsluitend Crebo-geregistreerde onderwijsinstellingen kunnen een TEC laten registreren op de eigen schoollocatie. 

Accommodatie- en inrichtingseisen

Om voor registratie in aanmerking te komen moet aan bepaalde eisen worden voldaan. De accommodatie- en inrichtingsvereisten zijn samengevat in een download: 

Accommodatie- en inrichtingseisen TEC

Registratievoorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden voor het registeren van een TEC op locatie:

 • alleen mogelijk door Crebo-ingeschreven onderwijsinstellingen
 • de instelling heeft minstens 1 jaar een examineringsovereenkomst met SVPB
 • er is voldaan aan de accommodatie- en inrichtingseisen

De examencommissie van SVPB beoordeelt of de accommodatie voldoet aan de SVPB-inrichtingseisen. Aan de procedure en toekenning van de status ‘TEC op locatie’ zijn kosten verbonden.

Registratieprocedure 

Om een registratie aan te vragen als TEC op locatie voor SVPB-examens gelden de volgende stappen: 

 1. Stuur een mail naar info@svpb.nl met daarin de volgende gegevens: 
  • naam Crebo-ingeschreven onderwijsinstelling
  • adresgegevens TEC
  • contactpersoon TEC
  • factuurgegevens
  • prognose van het maximaal aantal werkplekken beschikbaar voor examenafname
  • vanaf wanneer de accommodatie- en inrichtingseisen kunnen worden gecontroleerd
 2. SVPB stuurt een bevestiging met eventuele aanvullende vragen of mededelingen. 
 3. Vraag een URL en gebruikersnaam/wachtwoord aan bij SVPB zodra de computers volgens de systeemeisen zijn ingericht. Test zelf of de SVBP-examens op de computers afgenomen kunnen worden. 
 4. SVPB neemt contact op om een datum te plannen voor de controle van het TEC, voorwaarden is dat de registratiekosten zijn voldaan.
 5. SVPB neemt een beslissing over de registratie en deelt dit mee aan de contactpersoon TEC. 
 6. SVPB vermeldt het TEC op locatie in een supplement bij de overeenkomst voor examinering met de onderwijsinstelling. 

Kwaliteitsborging

De examencommissie van SVPB controleert regelmatig of het TEC nog aan de eisen voldoet. Het TEC dient op dagen dat er SVPB-examens worden afgenomen alleen toegankelijk te zijn voor aangewezen examenfunctionarissen van SVPB, leden van de examencommissie SVPB, SVPB-medewerk(st)ers en kandidaten die hun examen komen afleggen.

Organisatie

Planning examendata 
In overleg met de afdeling planning van SVPB wordt een examendatum op de locatie van de onderwijsinstelling gepland. Examens kunnen gepland worden op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur. 

Aanmelding 
Uit oogpunt van kostenbeheersing geldt een minimumaantal van 20 examenafnames per examendag. Bij minder afnames wordt gefactureerd op basis van het minimumaantal. Nadat in overleg een examendatum gepland is, wordt de examendatum en tijd beschikbaar gemaakt via MijnSVPB en kan de onderwijsinstelling vervolgens aanmeldingen boeken. 

Kosten 
De onderwijsinstelling draagt zelf de lasten voor het eventueel inrichten, gebruik en onderhoud van een TEC en de inzet van surveillanten. Hier staat geen vergoeding vanuit SVPB tegenover. Voor de registratie van het TEC worden kosten in rekening gebracht.

Tarief excl. btw
Tarief incl. btw
(Her)registratie TEC
(Her)registratie TEC
€ 1850,-
€ 2238,50

Technische storingen 
Als om technische redenen examens in het TEC geen doorgang kan vinden, bijvoorbeeld omdat er geen netwerkverbinding is of de QMP-server niet functioneert, wordt in overleg tussen SVPB en de onderwijsinstelling naar een oplossing gezocht. Wanneer examenafname op de geplande dag zelf niet (meer) mogelijk is, wordt een nieuw examen gepland voor de kandidaten.