Voorwaarden

  1. Een praktijkbeoordelaar ESO is geregistreerd bij SVPB en is gekoppeld aan een geregistreerde praktijk beoordelende organisatie ESO.
  2. De praktijkbeoordelaar beoordeelt volgens de richtlijnen en procedures van SVPB.
  3. De praktijkbeoordelaar is verantwoordelijk voor de beoordeling van aspirant-Event Security Officers die door de geregistreerde praktijk beoordelende organisaties ESO-organisatie worden opgeleid.
  4. Om door SVPB geregistreerd te kunnen worden als praktijkbeoordelaar dien je een training voor praktijkbeoordelaars ESO te volgen (Let op: dit is een andere training dan die wordt aangeboden voor praktijkopleiders Beveiliger). Tijdens de training wordt ingegaan op de begeleidingstechnieken, de achtergrondinformatie over de evenementenbranche, hoe begeleid en beoordeeld moet worden, de wet- en regelgeving, de praktijkexameneisen en praktijkopdrachten en het examineringstraject.  De training duurt een dag en wordt doorgaans in Amersfoort aangeboden.

Een praktijkbeoordelaar moet over de benodigde vakkennis beschikken. Om deel te mogen nemen aan deze training moet je in het bezit zijn van:

  • het certificaat Event Security Officer óf
  • het SVPB diploma Beveiliger + een voldoende resultaat voor het examenonderdeel Event Security

Kosten

Tarief excl. btw
Tarief incl. btw
Training praktijkbeoordelaars ESO
Training praktijkbeoordelaars ESO
€ 366,-
€ 442,86

Inschrijven