Ga direct naar

In het praktijkwerkboek is een verklaring opgenomen die door het leerbedrijf en de onderwijsinstelling aan het einde van de beroepspraktijkvorming (bpv, de stage) moet worden ingevuld en ondertekend. De onderwijsinstelling is eindverantwoordelijk voor de beoordeling van de bpv. Deze verklaring is voorwaarde om deel te mogen nemen aan het praktijkexamen en moet worden geüpload als de kandidaat wordt aangemeld voor het praktijkexamen.

Meer informatie over het praktijkwerkboek en de bestelprocedure is hier te vinden.