logo

Wijziging geldigheid Certificaat Beveiliging C

Vanaf september 2018 hebben geslaagde kandidaten een Certificaat Beveiliging C ontvangen waarop een geldigheidsduur wordt vermeld van tien jaar. De examencommissie van de SVPB heeft onlangs geoordeeld dat bij de invoering van deze geldigheidsduur onvoldoende rekening is gehouden met de belangen van kandidaten die al in het traject zaten. Daarom is besloten om deze geldigheidsbeperking met terugwerkende kracht uit het examenprogramma te halen. Kandidaten die prijs stellen op een vervangend Certificaat Beveiliging C kunnen dat via info@svpb.nl aanvragen. Graag naast uw persoonsgegevens ook uw huidige adres vermelden.

Download PDF Deze pagina als PDF