logo

Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) wordt Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei a.s. treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Inmiddels heeft de examencommissie van de SVPB de exameneisen van de verschillende examenonderdelen die hierop betrekking hebben aangepast en vastgesteld (dit geldt bijvoorbeeld voor Wettelijke kaders basis van Beveiliger en Wettelijke kaders 3 van Coördinator beveiliging).
Om uitgeverijen en onderwijsinstellingen voldoende ruimte te bieden om hun opleidingsmaterialen aan te passen, worden de gewijzigde exameneisen pas met ingang van 01-01-2019 bevraagd in onze examens.
Met ingang van 25 mei a.s. wordt in vragen waarin de Wet bescherming persoonsgegevens voorkomt ook de Algemene verordening gegevensbescherming genoemd (vanaf 01-01-2019 wordt in dergelijke gevallen alleen nog de Algemene verordening gegevensbescherming genoemd). Examenopgaven die tot misverstanden aanleiding zouden kunnen geven worden in deze overgangsperiode niet ingezet.
Voor de examens van Particulier onderzoeker zullen de wijzigingen in de Privacygedragscode, zodra gepubliceerd, wel direct worden doorgevoerd in zowel de betreffende exameneisen als de examens.

Download PDF Deze pagina als PDF