logo

Versturen feedback vakkennis en praktijkexamens

Door een wijziging in de security-policy door leverancier van ons toetssysteem, is het op dit moment niet mogelijk om de “feedback op examens” te versturen zoals u dat van ons gewend bent. Het gaat daarbij om de terugkoppeling van exameneisen voor de examens Beveiliging van objecten basis en Wettelijke kaders basis.

Verder gaat het om de informatie die verstuurd wordt bij een onvoldoende resultaat van alle praktijkexamens (zoals Praktisch handelen basis, Praktijkopdrachten CB, Leidinggeven CB etc.)

We vinden het heel vervelend dat we deze service momenteel niet kunnen bieden zijn hard bezig om een oplossing te vinden. Zodra een oplossing gevonden is, zal de versturing van de feedback weer hervat worden.

Download PDF Deze pagina als PDF